Mobilapp - Min 'Lagidrett'

Alle særforbund som bruker TurneringsAdmin (TA), har hver sin mobilapp som viser kampdata fra TA.

Pt finnes det nå 8 ulike mobilapp'er:

 1. Min Bandy
 2. Min Basketball
 3. Min Bedriftsidrett
 4. Min Håndball
 5. Min Ishockey
 6. Min Rugby
 7. Min Volleyball

Uavhengig av hvilke app du bruker av disse, vil en få opp lag en har tilknytning til på tvers av de ulike særforbundene.

En kan også søke opp og følge lag fra andre særforbund i en app (se eget punkt Dine lag).

Se mer informasjon rundt de ulike funksjonene i mobilapp'ene:

Følgende særforbund, som bruker TurneringsAdmin, kan tildele personer adgangskort.

For å se evt tildelt adgangskort, gjør følgende:

 1. Dersom en logger inn i app'en og
 2. går til Profil-siden din,
 3. klikke på den blå knappen Adgangkort
 4. Åpne visning av adgangskortet ved å klikke på aktuelt kort.
 5. Snu evt mobilen liggende for å få et større kort.

imageep3hn.png

 

 

Dersom en klikker på en av kampene i f.eks kalendervisningen åpnes Kampdetaljer. Her finner en all informasjon tilknyttet kampen (se eget punkt Kampdetaljer under).

Klikker en her på Anleggsnavnet denne kampen er satt opp på, vil du kunne se hvilke andre kamper som spilles denne dagen i den hallen (banedagbok), eller andre dager/uker.

Lagsfunksjonene Lagleder, Ass. lagleder og Trener, kan sende beskjeder via app'en til 

 • Spillere lagt til i laget
 • eller også, alle som følger laget.

For å kunne benytte denne beskjedfunskjonen, gjør en følgende:

 1. Logg in i app'en
 2. Klikk på Beskjedvalget i menyen (konvolutt-ikonet)
 3. Klikk på det grønne runde Ny beskjed ikonet nede i høyre hjørne
 4. Velg hvilke lag beskjeden skal gå til under Til-feltet
 5. Fyll inn tittel på beskjeden i Tittel-feltet
 6. Skriv meldingsinnholdet i Meldings-feltet
 7. Velg om beskjeden kun skal gå til lagets spillere i spillerstallen eller om også lagets følgere skal få beskjeden.
 8. Klikk på den grønne Send-knappen nederst i vinduet.

image7a2ru.png

BESKJEDER

Når det blir gjort endringer i en kamp for et lag du følger eller har tilknytning til, vil endringsvarsler legges her.

Har du i tillegg godttatt å få Push-varsler, vil du få en varsel i startvinduet på telefonen når du ikke er inne i appen.

Øverst i vinduet står det i parentes hvor mange uleste meldinger en har. Disse uleste beskjedene har en blå bakgrunn.

De som har en Lagleder- eller Trener-funksjon tilknyttet et lag, kan også sende meldinger til andre spillere eller ledere som er tilknyttet et lag. Da får en opp den grønne sirkelen ned i hjørnet i vinduet i beskjed-vinduet. Klikker en på denne sirkelen kommer dette vinduet opp:

Kampanje melding

Særforbundet som administrer app'en kan også sende såkallet Kampanje melding til alle brukerne av app'en. Dette brukes stort sett til å melde ut om viktige endringer eller gode tilbud.

Første gang en åpner app'en etter at en slik Kampanje melding er sendt ut, vil denne meldingen poppe opp i app,en din. Dette skjer kun en gang.

Når du lukker denne pop-up meldingen, vil det være mulig å se den igjen ved å gå til Kampanje øverst i Beskjed-siden.

I mobilapp'en kan du betale ny lisens eller oppgradere eksisterende.

Du logger da inn i app'en med ditt Min Idrett brukernavn og passord, og går til Profil-siden.

Lisens_Meny.PNG

Klikk så på knappen Lisenser.

Du får da opp dine Aktive og utgåtte lisenser. Under Aktive lisenser ser du et bilde av din aktive lisens, om du har betalt dette fra før. Om du skal oppgradere en aktiv lisens, klikker du på Oppgrader under 

Har du ikke en aktiv lisens, klikk på tilgjengelig lisens og så Velg lisenstype og betal i appen.

Lisens_Velg.PNG

Da kommer en liste over alle tilgjengelige lisenser, velg den som passer til deg og klikk Betal.

Lisens_Betal.PNG

Da åpnes et betalingsvindu, hvor du velger betalingsmetode - enten kort eller Vipps.

Lisens_Betaling.PNG

Når betalingen er gått gjennom, får du en melding om dette og du kommer tilbake til siden med aktive lisenser, som da viser ditt nye lisenskort.

Under Profil kan en logge inn med MinIdrett-konto. Dersom en har funksjon tilknyttet et lag eller en klubb, eller evt familieknytning til aktive barn, vil en automatisk få inn kamper tilknyttet disse lagene.

Dommere som logger seg inn, vil få opp alle tildelte dommeroppdrag.

Se også punktet Innstillinger dersom du ønsker å endre bl.a. varslinger fra app'en på din telefon.

DINE LAG

Her listes lagene du enten er involvert i gjennom for eksempel:

Her listes lagene du enten er involvert i gjennom funksjoner som blant annet:

 • Lagleder
 • Trener
 • Kampansvarlig Lag
 • Spiller
 • Familiemedlem som spiller på laget, hvis en har registrert familierelasjon i MinIdrett.

Ønsker du fjerne lag fra Lag du følger, klikker du kun på den oransje stjernen til høyre for laget.

Ønsker du å legge til nytt lag, klikker du på Legg til lag og søker først etter klubben laget tilhører:

Velg så hvilke lag du ønsker å følge fra klubben i listen som kommer opp, ved å klikke på den grå stjernen til høyre. Når du har valgt, vil stjernen bli oransje:

En kan også se mer informasjon om et lag før en velge å følge det, ved å klikke på lagsnavnet:

Herfra en også merke av for å følge laget, ved å klikke på stjernen øverst i hjørnet (ved siden av Hjem-huset).

Ønsker en å se kampkalenderen til en klubb, klikker en på knappen "Se alle klubbens kamper" under klubbens lag når du har søkt opp klubb. Dette blir app'ens svar på klubbdagbok.

Når en går inn på Profil og logger inn med Min Idrett-kontovil de nærmeste kampene en er satt opp til å dømme automatisk komme opp her under "Kommende kamper du skal dømme".

Klikker du på en kamp her, vil en få opp kampens detaljer (se punktet Kampdetaljer).

Dine dommeroppdrag vil også komme opp på kalender-siden (se punktet Kalenderside).

Ønsker du at dine dommeroppdrag skal komme automatisk inn i telefonens kalender - se punktet Eksportere kamper til telefonkalender.

Eksportere et lags kamper

Under Instillinger kan en stille inn hvilke varsler en skal få rundt de ulike lagene en har tilknytning til eller følger, samt kunne eksportere lags kampaktiviteter til telefonens kalender.

Ønsker du å få et lags kamper inn i din telefonkalender, åpner du valgt lag og klikker du på den grønne knappen ”Eksporter lag til telefonkalender”. Da får en et valg om hvilke kalender du ønsker at kampene skal legge seg i.

For at denne funksjonen skal fungere må du i telefonens innstillinger gi MinHåndball-appen tilgang til din kalender. Hvordan dette gjøres er ulikt fra telefon til telefon.

En bekreftelse vil dukke opp i vinduet når eksporteringen er gjort. Dersom en kamp flyttes til ett nytt kamptidspunkt, vil kalenderen  oppdateres gjennom automatisk synkronisering med app'en.

Fjern lag fra telefonkalender

Ønsker en å fjerne et lags kamper fra telefonkalenderen, går en inn på laget igjen og klikker "Fjern lag fra telefonkalender".

 

Eksportere dommeroppdrag

En kan nå enkelt ekportere alle dommeroppdrag til telefonkalenderen fra Min Håndball.

Logg inn og velg Innstillinger i app-menyen Skjermbilde 2016-08-30 13.00.15.png
EksportDommer.jpeg Under Dommeroppdrag, klikker en på den grønne knappen "Eksporter til telefonkalender.

 

Fra tabell kan en gå videre ved å velge ”Gå til turneringsvisning” og kunne se denne turneringens kamper:

Ønsker du å følge denne turneringen, klikker du på stjernen øverst i høyre hjøren slik at den blir helgul.

En kan også søke opp en turnering og stjerne-markere den derfra (se punktet Søke etter turneringer).

Merk at du må gå inn på Instillinger og her slå på/av varsling for hver turnering og lag du følger.

 

Under instillinger kan en velge hvordan app'en skal "oppføre seg" på din telefon.

 • Dommeroppdrag
  • Varslinger for dommeroppdrag
   • kan slås av/på om du skal få push-varsling:
    • "Dommeroppdrag tildelt" (når oppdraget tildeles eller publiseres)
    • "Dommeroppdrag i dag" (ca kl. 07:00 den dagen du har dommeroppdrag).
  • Eksporter til telefonkalender
   • du kan eksportere din fremtidige dommeroppdrag til kalenderen på din telefon.
   • Kalenderen synkroniseres og oppdateres hver gang du åpner app'en!
 • Varslinger
  • Varsling for kampanjer
   • Slå av/på om du skal få push-varsling og pop-up melding når en ny kampanje melding sendes til app'en (se eget punkt Beskjeder - sende/få).
  • Vis Arrangør-kamper i kalender
   • De som har funksjonstypen Kampansvarlig for en klubb, vil få alle kamper klubben er satt som arrangør i app'ens kalender. Her kan du slå av/på om disse kampene skal vise i kalenderen.
 • Dine lag og Lag du følger
  • Lagene som er knyttet mot din profil (se punktet Din profil) kan styres herfra.
  • Klikk på aktuelt lag for å åpne innstillinger for dette laget: 
   • Varsler for kampendringer
    • Slå av/på om det skal komme push-melding på telefonen dersom det er gjort endringer tilknyttet kampens dato, tid, sted og lignende.
   • Varsler for kampresultat
    • Slå av/på om det skal komme push-melding på telefonen når det er registrert resultat for lagets kamper.
   • Varsler for kamper i dag
    • Slå av/på om det skal komme push-melding på telefonen den dagen laget har kamp
     • Sendes ut ca kl. 07:00. 
   • Generelle varsler
    • Slå av/på om det skal komme andre push-melding på telefonen tilknyttet valgt lag.
   • Eksporter lag til telefonkalender
    • du kan eksportere valgt lags kamper til kalenderen på din telefon.
    • Kalenderen synkroniseres og oppdateres hver gang du åpner app'en!
 • PIN
  • Her kan du velge å få generert en ny tilfeldig PIN-kode til bruk for digital signering i TurneringsAdmin eller lignende.
   • Klikk da på den grønne knappen Få ny PIN
    • En pop-up boks kommer da opp med din nye PIN-kode, sammen med viktig informasjon.
  • Se eget punkt for PIN-kode.

Her får en opp kampaktiviteten uke for uke for de lagene en enten har en tilknytning til eller som en følger, samt evt. dommeroppdrag (se eget punkt Dommerdagbok).

Kampene er delt opp dag for dag og dagene kan åpnes og lukkes ved å klikke på dagen.

En blar uke for uke ved å bruke pilene øverst i vinduet.

Klikker en på en av kampene, åpnes Kampdetaljer (se eget punkt).

Klikker en på en av kampene, åpnes Kampdetaljer:

Her finner en all informasjon tilknyttet kampen:

 • Lag
  • Kampens lag - klikk på laget navn for å gå til lagenes side
  • Lagenes klasse
  • Resultat (når registrert)
 • Turnering
  • Kampnr - unikt nr for kampen
  • Turneringsnavn - klikk på turneringsnavnet for å komme til turneringens side.
 • Dommere
  • kampens dommeroppdrag (dommeransvarlig org vises under hvert oppdrag)
 • Tid
  • Dato - dato kampen skal spilles
  • Starttid - klokkeslettet kampen starter
  •  
 • Sted
  • Anlegg
   • Klikker du på Anleggsnavnet, vil du kunne se hvilke andre kamper som spilles denne dagen i den hallen (banedagbok), eller andre dager/uker.
  • Bane - hvilke bane kampen spilles på i anlegget.

Dersom knappen ”Gå til Live” er tilgjengelig, vil en komme til kampens LIVE-side, hvor en kan følge kamputviklingen direkte (dersom dette føres av hjemmelaget).

 

Ønsker en å se kampkalenderen til en klubb, klikker en på knappen "Se alle klubbens kamper" under klubbens lag når du har søkt opp klubb.

Dette blir app'ens svar på klubbdagbok.

Du kan ved noen få klikk velge ut hvilke spillere i lagets Spillerstall som skal være i kamptroppen til hver kamp.

Nytt for sesongen er at du også enkelt kan legge til eller endre draktnr til de ulike spillerne i kamptroppen.

Husk at for å få tilgang til dette, må du ha en funksjon knyttet til laget og logge inn i app'en med ditt brukernavn og passord for Min Idrett (og TurneringsAdmin).

Se her hvordan du legger inn og redigerer kamptropp i app'en:

 

De som har tilgang til å registrere resultat på kamper, kan også laste opp vedlegg til kamper ved å ta bilde med mobiltelefonen i app'en.

En gjør da følgende:

 1. Logg inn med Min Idrett / TurneringsAdmin brukernavn og passord.
 2. Finn aktuell kamp og klikk på den for å komme til Kampsiden.
 3. Velg Kampinfo øverst og klikk på den grønne knappen "Legg til bilde...".
 4. Godkjenn evt at app'en får bruke mobilkameraet.
 5. Ta bilde av det en ønsker laste opp som vedlegg til kampen
 6. Velg Type vedlegg og skriv en kort beskrivelse
 7. Avslutt med å klikke på den grønne knappen "Last opp"
 8. Vent til "Laster opp bilde..." boksen er ferdig og du er tilbake til Kampdetaljer
 9. Vedlegget ligger nå under Kampdetaljer i TurneringsAdmin (T)

En får nå varsel om spillere en legger inn i kamptropp som ikke har betalt lisens for inneværende sesong.

Dette skjer ved at, de med funksjon som gir rettigheter til å legge inn kamptropp på kamp, legger inn spillere til kamp og Lagrer. Da kommer det en varsel pop-up med liste over spillerne som altså ikke har betalt lisens:

Spillerne kan fortsatt ligge i kamptroppen, ved at en klikker på OK i pop-up vinduet. 

Kampvarslinger lag

Når du er tilknyttet et lag eller følger et lag, får du følgende beskjeder på Beskjed-siden (konvolutt-ikonet i menyen) i app'en:

 • Kamp flyttet
 • Kamp utsatt
 • Kamp avlyst
 • Resultat registrert
 • Kamp i dag

Har du satt det opp under innstillinger på din mobiltelefon, vil du også få de beskjedene som push-varsler.

imagez638.png

 

Dommervarslinger

Som dommer får du følgende beskjeder på Beskjed-siden (konvolutt-ikonet i menyen) i app'en:

 • "Dommeroppdrag tildelt" (når oppdraget tildeles eller publiseres)
 • "Dommeroppdrag i dag" (ca kl. 07:00 den dagen du har dommeroppdrag).

Har du satt det opp under innstillinger på din mobiltelefon, vil du også få de beskjedene som push-varsler.

imagez638.png

Dette avhenger selvsagt om du under innstillinger i app'en har slått på "Varsel for dommeroppdrag".

Merk at dersom en kamp flyttes (omberamme) får dommer pt ingen melding i mobilapp'en, og turneringsansvarlig må sende ut endringsmelding via epost eller sms.

Er kampen spilt, vil Dommere, Lagleder og Trenere kunne registrere resultatet for kampen, samt endre om resultatet er feil (frem til resultatet er godkjent i systemet).

Når en har rettigheter til å registrere resultater er "Registrer resultat" opp. Når en klikker på denne, kan man registrere resultat i vinduet som åpner seg:

Velg drakt-ikonet i menyen, dersom du ønsker å søke etter turnering(er).

Gå helt ned på denne siden og klikk på knappen Legg til turnering.

Bruk søkefeltene for å finne turneringen du ønsker:

 • Søk etter turnering - skriv inn deler av turneringsnavnet
 • Søk etter klasse - skriv deler av klassenavnet (f.eks. 16 eller Menn)
 • Velg klasse i listen og søk: - velg klassen turneringen du søker tilhører
 • Klikk den grønne knappen Søk

Under Søk-knappen kommer da søkeresultatet, med turneringsnavn først og adm.org. i parantes under. Klikk på turneringen for å komme til turneringssiden.

imagebxr4m.png

Ønsker du å sette en turnering som favoritt-turnering og følge den, klikker du på stjernen øverst i hjørne på turneringssiden. Se mer under punktet Følge en turnering.

Dersom en er inne i et lags lagside, vil en kunne få en eller flere tabeller ut fra hvor mange turneringer laget deltar i gjeldende sesong.

Over hver tabell ligger der en link til turneringens side Gå til turneringsvisning, som da fører en til turneringens side.

Klikker en på et lag i tabellen, vil en gå til lagets side.

Under tabellen kan det være en blå knapp Alle tilhørende turneringer, som åpner telefonens nettleser og viser en side med alle turneringer som henger sammen (f.eks. innledende puljer, mellomspill og/eller sluttspill).

Nederst på en tabellvisning vil evt. tabellforklaring ligge.