Hva er TurneringsAdmin

TurneringsAdmin er en fellestjeneste for hele økosystemet rundt kamporganisering og kampgjennomføring i hovedsak for lagidretter

TurneringsAdmin er en fellestjeneste for hele økosystemet rundt kamporganisering og kampgjennomføring i hovedsak for lagidretter, utviklet av NIF Digital i nært samarbeid med bl.a. Norges Håndballforbund.

I tjenesten kan særforbund og deres underliggende kretser/regioner på en enkel måte planlegge og administrere kampaktiviteten. Både gjennom lags- og dommerpåmelding, anleggsreservasjoner, manuell eller maskinell kamp- og dommerberamming, håndtering av kamp- og dommeredringer i sesong, diverse søkeprosesser fra klubb til SF.

Det organiseres og gjennomføres ca 100 000 kamper årlig i Norge gjennom Turneringsadmin, og disse dataene inkludert kamphendelser formidles live og automatisert videre i ulike kanaler.

Særforbund administrerer altså her kamp- og dommeraktivitet.

Underliggende grupper (klubber) kan så administrere og få innblikk i tilhørende aktivitet, gjennom å gi personer funksjoner/tilganger knyttet mot gruppen.

De ulike gruppenes lag vil også kunne administrere og få innblikk i egen aktivitet, gjennom å gi personer funksjonsknytning mot lagene.

Dommere får egen dommerprofil, hvor de kan få innblikk i kamper, søke fritak, skrive rapporter, få refusjon for utgifter, godtgjørelser, etc.

 • Anleggsregister
 • Planlegging og gjennomføring av turneringer (cup og serie)
 • Avanserte funksjoner for manuell og maskinell kamp- og dommerberamming
 • Mulighet for nettbetaling av påmeldinger og gebyrer
 • Innlogging for klubber
 • Innlogging for dommere
 • Integrert med den nasjonale idrettsdatabasen

 

Særforbund som benytter løsningen til deres kampaktivitet inkluderer:

 • Norges Håndballforbund
 • Norges Ishockeyforbund
 • Norges Bandyforbund
 • Norges Volleyballforbund
 • Norges Basketballforbund
 • Norges Cricketforbund
 • Norges Bandyforbund
 • Norges Bedriftsidrettforbund
 • Norges Rugbyforbund