Funksjoner i SportsAdmin

Felles for alle tjenester i norsk idrett som leveres av NIF, er at man logger inn med en og samme bruker. En bruker med Idrettens ID. Man kan da bevege seg sømløst mellom de ulike tjenestene.

Hva slags tilgang du har i de ulike tjenestene, styres utfra hvilken funksjon  (rolle/verv) du har og hvilken organisasjon du har funksjonen i.

F. eks. kan du være leder i et idrettslag, noe som gir deg rettigheter i KlubbAdmin for nettopp dette idrettslaget. Du kan samtidig være Adminsitrativt ansatt i Norges Fotballforbund, noe som gir deg rettigheter i SportsAdmin og Idrettskurs for Norges Fotballforbund.

For å se hvilke funksjoner og verv du har, logg inn med Idrettens ID i Min idrett.

Det er hvert enkelt organisasjonsledd som vedlikeholder sine egne funksjoner. For idrettslag betyr det at alle som er registrert med et styreverv skal ha tilgang til å administrere disse på vegne av sin organisasjon. Dette gjøres i KlubbAdmin.

Øvrige organisasjonsledd (særforbund, idrettskretser, idrettsråd osv) må vedlikeholde sine funksjoner i SportsAdmin.

Funksjoner for idrettslag, gruppe for særidrett og gren

Funksjoner for særkrets/region og særforbund

Funksjoner for idrettskrets, bedriftsidrettskrets og NIF

Opprett funksjon

Avslutt funksjon