Funksjoner i SportsAdmin

Felles for alle tjenester i norsk idrett som leveres av NIF, er at man logger inn med en og samme bruker. En bruker med Idrettens ID. Da beveger man seg sømløst mellom de ulike tjenestene.

Hva slags tilgang du har i de ulike tjenestene, styres utfra hvilken funksjon  (rolle/verv) du har og hvilken organisasjon du har funksjonen i.

F. eks. kan du være leder i et idrettslag, noe som gir deg rettigheter i KlubbAdmin for nettopp dette idrettslaget.

Du kan samtidig være Adminsitrativt ansatt i Norges Fotballforbund, noe som gir deg rettigheter i SportsAdmin og Idrettskurs for Norges Fotballforbund.

For å se hvilke funksjoner og verv du har, logg inn i Min idrett med din Idrettens ID-bruker.

Det er hvert enkelt organisasjonsledd som vedlikeholder sine medlemmers funksjoner.

For idrettslag betyr det at alle som er registrert med et styreverv har tilgang til å administrere funksjoner på vegne av sin organisasjon. Dette gjøres i KlubbAdmin.

Øvrige organisasjonsledd (særforbund, idrettskretser, idrettsråd osv) må vedlikeholde sine funksjoner i SportsAdmin.

Funksjoner for idrettslag, gruppe for særidrett og gren

Funksjoner for særkrets/region og særforbund

Funksjoner for idrettskrets, bedriftsidrettskrets og NIF

Opprett funksjon

Avslutt funksjon