Funksjoner for idrettslag

For idrettslaget (klubbnivå)

Følgende funksjoner gir tilgang i SportsAdmin for klubbnivået i idrettslaget. 

 • Styre og ledelsefunksjoner. Gir tilgang til vedlikehold av egen og underliggende organisasjon(er) og funksjoner i disse, tilgang til Rapport og Arrangement. Gir også tilgang til KlubbAdmin.
 • Org. ansvarlig. Gir tilgang til vedlikehold av egen og underliggende organisasjon(er) og funksjoner i disse, tilgang til Rapport.
 • Arrangementsansvarlig. Gir tilgang til Arrangement (inkludert påmelding) og Rapport.
 • Påmeldingsansvarlig. Gir tilgang til Påmelding under Arrangement og Rapport.

 

 • Medlemsansvarlig. Gir tilgang til KlubbAdmin.
 • Kursarrangør. Gir tilgang i Idrettskurs til eget og underliggende org.ledd.

Styre- og ledelsefunksjoner, Arrangementsansvarlig og Påmeldingsansvarlig er også tilgjengelige for organisasjonstypen Bedriftidrettslag.

 

Funksjoner for gruppe for særidrett

Følgende funksjoner gir tilgang i SportsAdmin for særidrettsgrupper. 

 • Styre- og ledelse funksjoner. Gir tilgang til vedlikehold av egen og underliggende organisasjon(er) og funksjoner i disse, tilgang til Rapport, Lisens, Overgang og Arrangement. Gir også tilgang til KlubbAdmin.
 • Org. ansvarlig. Gir tilgang til vedlikehold av egen og underliggende organisasjon(er) og funksjoner i disse, tilgang til Rapport.
 • Arrangementsansvarlig. Gir tilgang til Arrangement (inkludert påmelding) og Rapport
 • Påmeldingsansvarlig. Gir tilgang til Påmelding under Arrangement og Rapport.
 • Lisensansvarlig. Gir tilgang til Lisens, Overgang (Håndball) og Rapport.
 • Medlemsansvarlig. Gir tilgang til KlubbAdmin.
 • Kursarrangør. Gir tilgang i Idrettskurs til eget org.ledd

 

Tilganger i TurneringsAdmin (TA) vedlikeholdes også fra SportsAdmin eller KlubbAdmin. Se egen tilgangsmatrise for TA.

Funksjonene Arrangementsansvarlig og Påmeldingsansvarlig er også tilgjengelige for organisasjonstypen Team.