Funksjoner for særkrets

Følgende funksjoner gir tilgang i SportsAdmin for særkrets/region og særforbund. 

  • Org. administrator SF/SK. Gir tilgang til vedlikehold av egen og underliggende organisasjon(er) og funksjoner i disse, nedlegge underliggende organisasjoner (med unntak av Gruppe for særidrett). Tilgang til modulene Person, Organisasjon, Rapport og Distribusjon. Lesetilgang på funksjonstyper under Person og opprette funksjonstypedetaljer.
  • Styre- og ledelsefunksjoner. Gir tilgang til vedlikehold av egen og underliggende organisasjon(er) og funksjoner i disse. Tilgang til modulene Person, Organisasjon, Rapport og Distribusjon
  • Administrativt ansatt SF/SK. Gir tilgang til vedlikehold av egen og underliggende organisasjon(er) og funksjoner i disse. Tilgang til modulene Person, Organisasjon, Rapport og Distribusjon
  • Kursarrangør. Gir nødvendig tilgang i Idrettskurs
  • Opplæringsansvarlig. Gir nødvendig tilgang i Idrettskurs
  • Arrangementsansvarlig SF/NIF. Gir tilgang til modulene Arrangement, Person, Organisasjon og Rapport for egen og underliggende organisasjoner.
  • Lisensadministrator. Gir tilgang til Opprette/avslutte lisens på personer, Lisensperioden, betalingslogg, ocr Import, Feillogg for særforbund,