Avslutt funksjon

Vedlikehold av en persons funksjoner er en oppgave som har blitt enda viktigere etter hvert som regelverket for personvern har blitt endret.

For å avslutte en persons funksjon i et organisasjonsledd

  1. Påse at du representerer riktig organisasjonsledd (se nederst under venstremenyen).
  2. Fra startsiden, under Snarveier, velg "Til (ditt organsisasjonsledd)"
  3. Velg "Funksjoner og verv".
  4. Kryss av foran navnet til personen som innehar funksjonen som skal avsluttes. Du kan velge flere.
  5. Fra nedtrekksmenyen over resultatlisten, velg "Avslutte funksjoner".
  6. Velg dato for når funksjonen skal avsluttes
  7. Lagre

Merk: Funksjonstyper som kun tillater en aktiv funksjon (f. eks Leder), avsluttes automatisk dersom ny funksjon opprettes.