Funksjoner for idrettskrets, bedriftsidrettskrets og NIF

Følgende funksjoner gir tilgang i SportsAdmin for idrettskrets, bedriftsidrettskrets og NIF.

  • Org.administrator NIF/IK/BIK. Gir tilgang til vedlikehold av egen og underliggende organisasjon(er) og funksjoner i disse, nedlegge underliggende organisasjoner. Tilgang til modulene Person, Organisasjon, Rapport og Distribusjon. Lesetilgang på funksjonstyper under Person og opprette funksjonstypedetaljer.
  • Styre- og ledelsefunksjoner. Gir tilgang til vedlikehold av egen og underliggende organisasjon(er) og funksjoner i disse. Tilgang til modulene Person, Organisasjon, Rapport og Distribusjon
  • Administrativt ansatt NIF/IK/BIK. Gir tilgang til vedlikehold av egen og underliggende organisasjon(er) og funksjoner i disse, Person, Organisasjon, Rapport og Distribusjon
  • Kursadministrator. Kun tilgjengelig for NIF og Særforbund. Tilgang til modulene Person, Organisasjon, Kursbeskrivelse, Rapport og Distribusjon.
  • Kursarrangør. Gir nødvendig tilgang i Idrettskurs
  • Opplæringsansvarlig. Gir nødvendig tilgang i Idrettskurs
  • Arrangementsansvarlig SF/NIF. Gir tilgang til modulene Arrangement, Person, Organisasjon og Rapport for egen og underliggende organisasjoner.

Merk: Funksjonene Administrativt ansatt NIF/IK/BIK og Arrangementsansvarlig er også tilgjengelig for organisasjonstypen Idrettsråd.