Opprett funksjon

En del funksjoner i idretten skal oppdateres i Brønnøysundregistrene. Noen kan vedlikeholdes i SportsAdmin.

Disse funksjonene administreres fra egen arkfane i SportsAdmin -> Organisasjon -> Styre og ledelse:

 • Leder
 • Daglig leder
 • Forretningsfører (BRREG)
 • Kasserer(Styremedlem)
 • Kontaktperson BRREG
 • Nestleder
 • Sekretær(Styremedlem)
 • Styremedlem og Varamedlem

Øvrige funksjoner og verv administreres som beskrevet i denne artikkelen. Merk: Ditt tilgangsnivå styrer om du har rettigheter til å gjøre dette.

 1. Påse at du er logget inn med riktig organisasjon (under navnet ditt til venstre i skjermbildet)
 2. Velg "Til din organisasjon" under Snarveier på startsiden
 3. Klikk på knappen "Funksjoner og verv" 
 4. Klikk på lenken "Opprett ny funksjon"
 5. Velg en funksjonstype fra listen og klikk "Neste"
 6. Velg person fra listen og klikk "Neste"
 7. Velg fra-dato og til-dato. Dersom funksjonen ikke automatisk skal avsluttes på en gitt dato, la til-dato være blankt
 8. Klikk "Fullfør"

Dersom du ikke finner funksjonstypen i listen i steg 5, kan du søke etter andre funksjonstyper i idretten.

Skriv inn søkekriterier og klikk på "Søk". Velg mellom enkelt og avansert søk, fyll inn flere kriterer for å få et begrenset resultat.

I steg 6 vises en liste over personer som allerede har en funksjon i din organisasjon. Denne listen har kun 100 resultater. Dersom personen ikke finnes i listen, kan du gjøre et søk øverst i veiviseren.

Til slutt i veiviseren kan en kontaktadresse velges. Dette knytter adresseopplysninger og personens rolle/funksjon sammen. 

For å opprette funksjoner på underliggende organisasjon, gjenta samme stegene som beskrevet. Finn først frem til riktig org.ledd:

 1. Klikk på linken "Til din organisasjon" under Snarveier på startsiden
 2. Klikk på arkfanen "Hierarki"
 3. Gjenta stegene som beskrevet over, fra steg 3

 

Merk: Videoveiledningen nedenfor er gammel, og skjermbildene ser ikke lenger slik ut i SportsAdmin.