Opprette maler

En kursmal er selve "stammen" i en kursgjennomføring. Det er en en-til-mange relasjon mellom kursmaler og kursgjennomføringer. Det vil si at en kursmal kan brukes til mange kursgjennomføringer.

Kursmaler kan være berettiget til å motta VO- og Post3-midler. Selve kursmalen behøver ikke oppfylle kravet om antall timer, så lenge kursgjennomføringen er bygd opp av tilstrekkelig mange kursmaler som tilsammen utgjør nok timer. Selve søkeprosessen til VO- og Post3 foregår i Idrettkurs.

 

Søk etter mal
I toppmenyen, velg "Maler" eller "Maler og oppsett". 
Her har du mulighet til å foreta søk basert på malens navn og filtrere på type, eller du kan benytte snarveiene til høyre i skjermbildet. Har du funksjon i flere org.ledd, vil du ha snarveier for søk i hvert org.ledd.

Du kan raffinere søket ved å velge type mal du ønsker å søke i, samt om det er aktive eller deaktiverte maler.

(Deaktiverte er de som enten er deaktivert av en superbruker, eller importert fra gammel løsning).

Opprette ny mal
På startsiden i Idrettskurs er det en snarvei for å opprette ny mal, denne tar deg rett inn skjemaet for å opprette ny kursmal. Du kan også gå veien via toppmenyen "Maler og oppsett":

Dersom du gikk veien via toppmenyen: For å opprette ny mal, klikk på plusstegnet til venstre i siden.

Malen er delt inn i seksjoner. Rød sirkel indikerer at det er påkrevde felter som må fylles ut i seksjonen.

Grunnleggende innstillinger

Her er navn på malen påkrevd felt. Du må også ta stilling til om malen skal være tilgjengelig for alle kursarrangører eller kun kursarrangørerer i eget org.ledd (der kompetansen er gyldig).

Når du kommer inn i skjemaet, velger du hva slags mal du ønsker å opprette. Feltene som skal fylles ut i malen, avhenger av hvilket valg du foretar deg her.

Pr i dag finnes følgende valg:

  • Kurs - En mal for vanlige kurs
  • Modulkurs – En mal for kurs som består av flere kursmoduler
  • Kompetansedefinisjon – En samlebetegnelse, kan bestå av både kursmaler og verifikasjoner.
  • Ekurs – En mal, hvor du knytter til et ekurs fra Moodle.

Merk: Antall valg her kan være avhengig av tilgangsnivået ditt.

Skal malen kunne brukes av andre kursarrangører?

Det finnes tre valg:

Ingen
Velger du "Ingen", er det ikke mulig å opprette kursgjennomføringer basert på denne malen. Du kan velge "ingen" så lenge du jobber med innholdet i malen. Når malen er ferdig, publiserer du den for flere. Innstillingen er egentlig ment for tilfeller der maler inngår som ekvivalenter i kompetanser.

Alle kursarrangører 
Er standardvalg, og betyr at malen blir tilgjengelig for alle som er kursarrangører i ditt eget og underliggende org.ledd.

NB: Hva du velger i seksjon for "Gruppering og tilgjengelighet" vil påvirke tilgjengeligheten for malen.

 Kun kursarrangører i org.ledd kompetanse gjelder for
Betyr at kun kursarrangører i ditt org.ledd får tilgang til å bruke malen til å lage kursgjennomføringer. Kursarrangører i ditt org.ledd, med samme tilgangsnivå som deg selv, vil kunne redigere malen.

Hva du velger i seksjon for "Gruppering og tilgjengelighet" er også viktig her.

Velger du ditt org.ledd, vil malen kun bli tilgjengelig for personer i ditt org.ledd.

Til Superbrukere: Lar du feltet stå blankt (kun superbrukere), vil alle uavhengig av organisasjonstilknytning få tilgang til å bruke malen til å skape kursgjennomføringer.

 

Eksempel  1 -  Alle kursarrangører:
Du har tilgangsnivå som Opplæringsansvarlig i Særforbund, lager en mal, og tilgjengeliggjør den for "Alle kursarrangører":

Du velger at malen skal gjelde i ditt Særforbund:

Donald Duck er kursarrangør i Gruppe for Særidrett (Ski), han vil nå kunne opprette kursgjennomføringer basert på denne malen.

 

Tilleggseksempel:

Gjelder kun for deg som har funksjon i flere org.ledd:

Du velger at malen skal være tilgjengelig i flere org.ledd (krever at du har funksjon i flere org.ledd. De fleste vil kun ha ett valg her)

Dole Duck er Kursarrangør i Norges Friidrettsforbund, og vil kunne bruke denne malen til å skape kursgjennomføringer. Dole vil også få denne malen opp i sin oversikt, men vil ikke kunne redigere på den.

Dolly Duck er Opplæringsansvarlig  i Norges Bandyforbund, og vil kunne bruke og redigere denne malen.

 

 

Eksempel 2  - Kun kursarrangør i org.ledd kompetanse gjelder for:

Du har tilgangsnivå som Opplæringsansvarlig i Særforbund, lager en mal, og tilgjengeliggjør den for "Kun kursarrangør i org.ledd kompetanse gjelder for".

Du velger ditt Særforbund under «Gruppering og tilgjengelighet»:

 

Dolly Duck er kursarrangør i Gruppe for Særidrett (Ski). Hun vil ikke kunne bruke denne malen. KUN kursarrangører i Norges Skiforbund vil kunne bruke denne malen til å skape kursgjennomføringer.

Velger du derimot "Alle kursarrangører" (som i eksempel 1), vil alle som er kursarrangør i ditt og underliggende org.ledd kunne bruke malen til å skape kursgjennomføringer.

 

Gyldighet

Vis på IdrettsCV
I noen tilfeller, for å forhindre dobbeltoppføringer av kompetanser pga bruk av ekvivalenter, vil det være nødvendig å angi om en kompetanse skal vises for sluttbrukeren eller ikke. Dersom du setter en hake her, vil kompetansen vises både i Min Idrett og på IdrettsCV.
Dersom du velger å la feltet være blankt, angir du at kompetansen brukes kun for beregning, og den vil således ikke vises noe sted.
I de fleste tilfeller skal kompetansen være synlig og det er også på som standard. Er du i tvil, kontakt support.

Angi gyldighetsperiode
Her angir du hvor lenge denne kompetansen er gyldig. Hvis du ikke setter noen verdi her, er den evigvarende (dvs at den ikke må fornyes).
Merk: Det skal ikke settes gyldighetsperiode på maler av type «kurs». Det er kun ekvivalenter og kompetansedefinisjoner som skal ha dette.

Innstillinger
Her setter du varighet på malen, denne kan ikke overskrives i selve kursgjennomføringen. Aldersgrense for deltakelse og en del innstillinger for bl.a SSB-rapportering og kursstatistikk. En del av disse feltene er påkrevd uavhengig av VO- og Post3-søknad.

Påmeldings- og betalingsinformasjon
Her kan man angi en pris som er standard for malen. Denne kan overskrives på selve kursgjennomføringen.

Eierskap
Her søker du frem det org.ledd som tildeler kompetansen. Dette vil fremkomme på IdrettsCV og i Min idrett.

Beskrivelser, læringsmål, kursbevis etc.
Flere beskrivende felter, noen påkrevd.
Dersom malen skal VO- og/eller Post3-godkjennes, vil flere av disse feltene bli påkrevd.

Gruppering og tilgjengelighet
Her velger du Idrettsgren som denne malen er aktuell for, samt hvilket org.ledd den skal være tilgjengelig/synlig i.

Dersom du har funksjon i flere org.ledd, kan listen din se slik ut:

Denne personen har Kursarrangør-rolle i flere org.ledd. Dersom du bare er Kursarrangør i ett org.ledd, vil det kun være ett valg her. Du må likevel velge det.
Velger du som på skjermbildet over, vil malen du har opprettet bli tilgjengelig både for Norges Bandyforbund og Norges Friidrettsforbund. Det vil si at Kursarrangører i Norges Friidrettsforbund og underliggende org.ledd også kan lage kursgjennomføringer basert på denne malen.

 


VO/Post3-søknad med felt
Skal malen VO/Post3-godkjennes, må du fylle ut informasjon her.
Malen blir automatisk sendt til NIF for godkjenning, og du kan følge med på status i denne seksjonen. Ved endring av status på din søknad, vil du også bli varslet på epost og sms.

Fikk du svar på det du lurte på?