Opprett mal

En kursmal er selve grunnmuren i et kurs. Det er en en-til-mange relasjon mellom kursmaler og kurs. Det vil si at en og samme kursmal kan brukes til mange kurs.

Før du oppretter en ny kursmal, kan det være greit å sjekke om det finnes noe tilsvarende fra før.

Søk etter mal

I toppmenyen, velg "Maler" eller "Maler og oppsett". (Menypunktet avhenger av ditt tilgangsnivå).

  • Fritekstsøk basert på malens navn
  • Eller benytt snarveiene til høyre i skjermbildet
  • Dersom du har funksjon i flere org.ledd, vil du ha snarveier for å søke etter maler fra hvert org.ledd
  • Begrens resultatet ved å velge type mal å søke etter

 

 

 

 

Opprette ny mal

  1. Klikk enten på "Lag ny kursmal" fra startsiden, eller klikk på toppmenyen "Maler".
  2. Dersom du gikk via toppmenyen, klikk på plusstegnet til venstre.
  3. Fyll ut informasjon om kurset
  4. Lagre

 

Malen er delt inn i seksjoner. Rød kule med et tall inni, indikerer at det er det antall påkrevde felter som må fylles ut innenfor den enkelte seksjon.

Gå videre til beskrivelse av hver enkelt seksjon i skjemaet her:

 

 

Fikk du svar på det du lurte på?