Eierskap

Eierskap er ikke et påkrevd felt, men det anbefales likevel på det sterkeste å angi dette.


Her søker du frem det org.ledd som tildeler kompetansen. Dette vil fremkomme på IdrettsCV og i Min idrett.

Dersom feltet ikke settes, vil det bli utydelig for sluttbruker hvilket org.ledd som har tildelt denne kompetansen.

 

Fikk du svar på det du lurte på?