Driftsstatus Idrettskurs - Normal drift

 

 

Idrettskurs er en administrasjonsløsning for kurs og kompetanse i norsk idrett.

Sentral funksjonalitet i Idrettskurs er

  • Administrasjon av kursmaler, VO- og Post3-søknad.
  • Planlegging og gjennomføring av kurs.
  • Påmelding og deltakerbehandling.
  • Administrasjon av kompetansemodeller.
  • Beregning av VO- og Post3-midler.

Alle som har Leder-funksjon i et Idrettslag, har tilgang til Idrettskurs for sitt organisasjonsledd. 

Den vanlige bruker av Idrettskurs, er den som har funksjon Opplæringsansvarlig i idrettskrets eller særforbund.