Idrettskurs driftsstatus - normal drift

 

Idrettskurs er en administrasjonsløsning for kurs og kompetanse i norsk idrett.

Sentral funksjonalitet i Idrettskurs er

  • Administrasjon av kursmaler, VO- og Post3-søknad
  • Planlegging og gjennomføring av kurs
  • Påmelding og deltakerbehandling
  • Administrasjon av kompetansemodeller
  • Beregning av VO- og Post3-midler

Alle som har Leder-funksjon i et idrettslag har tilgang til Idrettskurs for sitt organisasjonsledd. 

Den vanlige bruker av Idrettskurs er deg som har funksjon Opplæringsansvarlig i idrettskrets eller særforbund.