Gyldighet

Angi om kompetansen skal vises på IdrettsCV, oppdateringsvindu, gyldighetsperiode og utløpsdato.

Vis på IdrettsCV

I de fleste tilfeller skal kompetansen være synlig på IdrettsCV. Krysset er satt på som standard. 

Er krysset på, vil kompetansen vises på deltakerens IdrettsCV og i Min idrett.

Lar du feltet være blankt, vil kompetansen brukes for beregning, og den vil ikke vises noe sted.

 

Oppdateringsvindu

Her kan du angi et tidsvindu hvor det er lov å fornye kompetansen. Dersom du setter verdien til 3 måneder, og "Sett utløpsdato til" er utgangen av året, betyr det at deltakere kan fornye sin kompetanse fra 1. oktober samme år.

Merk: Dette er meget komplisert og benyttes kun av et fåtall særforbund. Det anbefales å la dette stå tomt.

 

Angi gyldighetsperiode

Angi hvor lenge denne kompetansen er gyldig. Setter du 0 som verdi her, er den evigvarende. Med andre ord, kompetansen må aldri fornyes.

Det anbefales at alle maler av type "Kurs" skal ha 0 som verdi her. Skal du ha en tidsbegrensning på en kompetanse, bør denne settes på maler av type kompetansedefinisjon.


Sett utløpsdato til

Denne innstillingen lar deg bestemme når på året kompetansen skal utgå. Hvis gyldigheten på kompetansen er 2 år, og du velger "Slutten av året", vil kompetansen være gyldig fra den dagen den blir tildelt, 2 år frem i tid og til 31.12 det året.

 

Viktig: Sett ikke "Gyldighetsperiode", "Oppdateringsvindu" og "Utløpsdato til" på maler av type "kurs". Det er kun ekvivalenter og kompetansedefinisjoner som skal ha dette.

Fikk du svar på det du lurte på?