Grunnleggende innstillinger

Angi type mal, navn og hvem som skal kunne benytte seg av denne malen.

 1. Type er satt med "Kurs" som standard
 2. Navn er påkrevd felt
 3. Skal malen kunne brukes av andre kursarrangører?

 

De ulike typene maler å velge mellom:

 • Kurs - vanlige klasseromskurs
 • Modulkurs – for kurs som består av flere kursmoduler
 • E-kurs – knyttes til et ekurs fra Moodle (https://ekurs.nif.no).
 • Kompetansedefinisjon – selve komptansen. Kan inneholde ulike opplæringstiltak
 • Undersøkelse (skal ikke brukes)
 • Kompetanseekvivalenter - sidestiller flere opplæringstiltak

Merk: Antall typer i nedtrekkslisten avhenger av tilgangsnivået ditt.

Navn

Gi malen et beskrivende navn. Bruk gjerne særforbunds-forkortelsen i navnet. (F. eks. "NIHF Trener 1 - modul 1"). Dette gjør det enklere for kretsene å finne og benytte seg av malene.

Hvem skal kunne bruke malen?

Det er tre valg (se utvidet forklaring lenger ned):

 1. Ingen 
 2. Alle kursarrangører
 3. Kun kursarrangører i org.ledd kompetansen gjelder for (forutsatt at kompetansen er gyldig i dette org.leddet).

 

Ingen

Velges "Ingen", er det ikke mulig å opprette et kurs basert på denne malen. Det kan være lurt å velge "Ingen" så lenge man jobber med innholdet i malen. Når malen er ferdig, velg ønsket målgruppe ("Alle" eller "Kun arrangører i org.ledd..").

 

Alle

Alle kursarrangører er valgt som standard. Det betyr at malen blir tilgjengelig for alle som er kursarrangører i ditt eget og underliggende org.ledd.

 

Kun kursarrangører i org.ledd kompetanse gjelder for

Betyr at kun kursarrangører i ditt eget org.ledd får tilgang til å bruke malen til å lage kurs. 

Merk: Kursarrangører i ditt org.ledd, med samme tilgangsnivå som deg selv, vil kunne redigere malen.

 

Merk: Det som velges i seksjon for "Gruppering og tilgjengelighet" vil også kunne påvirke tilgjengeligheten for malen.

 

Eksempel  1 -  Alle kursarrangører:

Du har funksjonen "Opplæringsansvarlig" i særforbund, lager en mal og tilgjengeliggjør den for "Alle kursarrangører"

Du velger at malen skal gjelde i ditt særforbund (under seksjonen "Gruppering og tilgjengelighet").

Donald Duck er kursarrangør i en skigruppe (gruppe for særidrett) og kan nå opprette kurs basert på denne malen.

 

Eksempel 2 - For deg som har funksjon i flere org.ledd:

Du velger at malen skal være tilgjengelig i flere org.ledd, under seksjonen "Gruppering og tilgjengelighet". Dette krever at du har funksjon i flere org.ledd. De fleste vil kun ha ett valg her.

Dole Duck er kursarrangør i Norges Friidrettsforbund, og vil kunne bruke denne malen til å lage kurs. Dole vil få denne malen opp i sin oversikt, men har ikke rettigheter til å redigere den.

Dolly Duck er Opplæringsansvarlig i Norges Bandyforbund, og vil kunne både bruke og redigere denne malen fordi hun har samme tilgangsnivå som deg.

 

Eksempel 3  - Kun kursarrangør i org.ledd kompetanse gjelder for:

Du er Opplæringsansvarlig i særforbund, lager en mal, og tilgjengeliggjør den for "Kun kursarrangør i org.ledd kompetanse gjelder for".

Du velger ditt eget særforbund under seksjonen "Gruppering og tilgjengelighet".

 

Dolly Duck er kursarrangør i en skigruppe (gruppe for særidrett). Hun vil ikke kunne bruke denne malen. KUN kursarrangører i Norges Skiforbund vil kunne bruke denne malen til å lage kurs.

 

Fikk du svar på det du lurte på?