Innstillinger

Innstillinger for kursets varighet, aldersgrense, nivå, kategori og SSB-kode.

I denne seksjonen settes varighet på malen. Aldersgrense for deltakelse og en del innstillinger for rapportering. Disse feltene er påkrevd.

Varighet

Angis i antall hele klokketimer.

Du kan velge mellom følgende:

 • Med lærer, praksis
 • Med lærer, teori
 • Uten lærer, e-læring
 • Uten lærer, praksis
 • Uten lærer, teori

De ulike kategoriene her gir ulike støtteordninger. Eksempelvis er ikke e-læring berettiget VO-midler. Les mer om VO-midler.

Aldersgrense

Angi aldersgense fra - til. Det er mulig å spesifisere kun laveste eller kun høyeste aldersbegrensning for deltakels. Det er valgfritt å angi aldersbegrensing.

Eksamen/Avsluttende prøve

Angi om det må gjennomføres en avsluttende prøve før kompetanse kan tildeles.

 • Eksamen eller avsluttende prøve godkjent av det offentlige utdanningssystemet
 • Interne prøver
 • Ingen eksamen eller avsluttende prøver

Nivå

Angi nivå på kompetansen

 • Grunnivå
 • Videregående nivå
 • Høyere nivå

SSB-kode

Denne benyttes for pålagt årlig rapportering til Statistisk Sentralbyrå.

Kategori

Angi hvilken kategori kurset faller inn under. Valgt kategori påvirker støtteordningene til kurs som bygger på denne malen.

Du kan skrive i nedtrekkslisten, for å søke i innholdet. Eks: Skriv "andre" og du vil få treff på kategorier som innholder denne teksten.

Fikk du svar på det du lurte på?