Klubbutvikling

Klubbutvikling er alt som gjøres for at et idrettslag skal utvikle seg fra dagens situasjon til en ønsket framtidig situasjon.

På disse sidene finner du informasjon om felles kurs, verktøy og prosesser innen organisasjons- og ledelsesutvikling. Disse tilbudene er laget med utgangspunkt i gode grunnleggende utviklingsprinsipper der prosessene kan tilpasses slik at de ivaretar ulike typer klubber. 

Organisasjonshjulet brukes som verktøy til å jobbe med klubbens utvikling.

  1. Klubbens medlemmer og styret lager en felles beskrivelse av klubbens situasjon
  2. De beskriver deretter hvordan de ønsker at klubben skal bli
  3. Det jobbes med å finne og sette i gang gode virkemidler som bidrar til å lukke gapet mellom dagens situasjon og ønsket situasjon

Felles tilrettelegging av klubbutvikling skjer i samarbeid mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene. Norges idrettsforbund (NIF) har ansvar for felles rammer og retningslinjer for kurs, prosesser og verktøy som presenteres på disse nettsidene.

Klubbutvikling:
Retningslinjer for samarbeidet mellom Norges idrettsforbund, idrettskretser og særforbund.