Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Kontaktperson i TrIK:

Kjell Bjarne Helland
Kjell Bjarne Helland
Organisasjonssjef