Spillemidler til utstyr

Spillemidler til utstyr

Det åpnes nå for at alle idrettslag kan søke om støtte til utstyr kjøpt i 2023 – det vil si med fakturadato i 2023. Årets søknadsfrist er onsdag 6. mars.

Les mer
Digitalt årshjul for alle idrettslag

Digitalt årshjul for alle idrettslag

Alle idrettslag får nå tilbud om å lage sitt eget digitale årshjul. Årshjulet er gratis å bruke.

Les mer
Musikkavgift

Musikkavgift

NIF har på vegne av alle sine medlemmer gjort en overordnet avtale med både Tono og Gramo, som gjør at medlemmer av NIF slipper å rapportere og betale lisens for bruk av musikk på idrettsarrangement.

Les mer
Idrettens digitale fellestjenester

Idrettens digitale fellestjenester

Idrettens digitale fellestjenester skal sikre at norsk idrett har gode og effektive digitale verktøy som bidrar til at det er enkelt å få med aktive og frivillige.

Les mer