Ny idrett i eksisterende idrettslag

Her er informasjon om hvordan en klubb må gå fram får å få en ny idrett i idrettslaget

Klubben vedtar i sitt årsmøte om opptak i nye særforbund. ( § 19-(2) i lovnorm)

Fyll ut søknadskjema og send med protokoll fra årsmøtet i klubben hvor dette er vedtatt.

Søknadsskjema her

Send dette til: trondelag@idrettsforbundet.no