Kurs og temamøter

Delta på våre kurs og temamøter for å få en enklere hverdag i idrettslaget.

Vil du ha tips til hvordan du legger til rette aktiviteten slik at barn mestrer, opplever idrettsglede, og har lyst å komme på neste trening?

I norsk idrett har vi som mål at alle barn skal møtes av en kvalifisert trener fordi det første møtet med idretten også legger grunnlaget for livslang aktivitetsglede. I barneidretten er det viktigere å vite hvordan man trener barn, enn å ha ekspertkunnskap innenfor én idrett.

Barneidrettstreneren går på tvers av idrettene og gir deg de grunnkunnskapene du trenger for å ta på deg et treneransvar for barna. I tillegg får du konkrete praktiske tips til aktiviteter og hvordan du kan bygge opp en trening slik at barna opplever mestring og allerede gleder seg til neste trening!

Hva er Barneidrettstreneren
Et 14 timers kurs som gir deg kunnskap og trygghet til å drive variert aktivitet for barn under 12 år som utvikler hele barnet (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt).

Målgruppe
Alle som ønsker å trene barn i alderen 6–12 år. Kursdeltager skal ha fylt 14 år det året de tar kurset.

Målgruppen for aktivitetskurset er trenere og ledere i den frivillige idretten, eller aktivitetsledere i skolefritidsordninger, skoler og barnehager. 

Aktivitetsleder får ved fullført kurs kunnskap om:

 • Idrettens verdigrunnlag
 • Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett
 • Barns utvikling og aldersrelatert trening
 • Organisering av hensiktsmessig aktivitet
 • Egen trenerrolle


Kurset er på 14 timer og består av følgende moduler:

 • Idrettens verdigrunnlag 3 timer (2 timer e-læring og 1 time teori med
 • kurslærer)
 • Barns læring og utvikling 4 timer (1 time teori og 3 timer med praksis i sal med kurslærer)
 • Aktivitetslederrollen 3 timer (gruppearbeid m/dialogduk)
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av økt (4 timer praksis med kurslærer) 

Pris per deltaker (når åpne kurs)
Kr 800,- inkl. bok
Pris per idrettslag (når arrangert i/for ett idrettslag)
Kr 6000,- inkl. bøker til alle.

Kick off for – for aktivitetsledere/foreldre

Trøndelag Idrettskrets har dyktige kurslærere i barneidrett som gjerne kommer på besøk til allidretten i forbindelse med oppstart av ny sesong.

Opplegget er på totalt 2 timer:

 • Teoriøkt på ca. 45 minutter – hva er god barneidrett, hvilke lover og retningslinjer gjelder for barn i idretten? Diskusjoner og case
 • Aktivitetsøkt, ca. 75 min – her er alle med, og vi gjennomgår varierte leiker, stafetter og øvelser som er morsomme og enkle å gjennomføre.

Dette er et tilbud som er gratis for allidrettene i Trøndelag.

Ved ekstra lang reisevei, så ønsker vi gjerne å bruke litt mer tid når vi først drar ut – det er mange tema å ta tak i!

Kurset skal gi deltakerne økt kunnskap om det å være en frivillig ressurs i idretten og ikke minst skape motivasjon til at de vil, kan og tør ta ansvar i eget idrettslag. I løpet av kurset vil deltakerne lære mye om seg selv, hvordan idretten er organisert og hvordan de kan påvirke sin idrettshverdag.
Deltakerne skal også sette smarte mål og utarbeide en handlingsplan med tiltak de skal gjennomføre når de kommer tilbake til idrettslaget etter endt kurshelg.

Jeg vil - jeg kan - jeg tør!

Kurset er todelt.
Den første delen går over en helg, og tar for seg temaene:

 • Selvbilde, selvtillit og selvfølelse
 • Rollemodell
 • Medlemmet i sentrum
 • Du som ressurs
 • Fra mål til handling
 • Kommunikasjon
 • Presentasjonsteknikk
 • Fra kurs til handling

Den andre delen er en oppfølgingssamling en lørdag ca. et halvt år etter kurshelg. Her gjennomgås status på handlingsplanen og erfaringsutveksling, samt faglig påfyll i møteledelse og styrearbeid.

Målgruppe
Engasjert ungdom i alderen 15 til 19 år, og som er medlem av et idrettslag.

Pris
ca 1000,- per person inkl. overnatting og måltider

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om og innsikt i hvordan man kan tilrettelegge idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Innhold

 • Ufarliggjøre rollen som trener/veileder for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser med spesielt fokus på utviklingshemmede 
 • Grunnleggende kunnskaper om diverse funksjonsnedsettelser
 • Organisering og undervisningsmetoder 
 • Motorikk 
 • Aktiviteter i sal - teori i praksis

Målgruppe 
Trenere, aktivitetsledere, instruktører i idrettslag, særkretser osv.

Tid
4 timer

Pris
Kr 300,- per deltaker  

Kurset gir økt kunnskap om hvilke idrettsspesifikke lover og regler et idrettslag skal følge innenfor regnskap og økonomi.

 • Roller og ansvarsfordeling i et idrettslag
 • Hvilke regnskapsregler gjelder?
 • Budsjett og budsjettoppfølging
 • Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene
 • Regnskap og bokføring
 • Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak
 • Ansatte i et idrettslag?
 • Merverdiavgift
 • Gaverapportering
 • Grasrotandelen
 • Tilskuddsordninger
 • Årsregnskap
 • Arbeidsgiveransvar
 • Merverdiavgift
 • Gaver til idrettslag
 • Oppsummering

Målgruppe
Styret, daglig leder og økonomiansvarlige i idrettslaget

Tid
4 timer

Pris
Gratis

ÅRSMØTE

 • Forberedelser
 • Tips og råd om gjennomføring
 • Lover og regler for selve gjennomføringen
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Etterarbeid og protokoll
 • (Digitale årsmøter)

Målgruppe 
Ledere og styrer i idrettslag
Ansatte i idretten

Tid
1-4 timer

Pris
Gratis

Arrangeres

 

VALGKOMITÉ

Innhold

 • Gjennomgang av valgkomiteens arbeid 
 • Ansvar og oppgaver
 • Innstilling

Målgruppe
Alle som sitter i en valgkomité
 

Tid
1-4 timer

Pris 
Gratis 

Arrangeres

 

KONTROLLUTVALG

 • Krav til kontrollutvalg
 • Kontrollutvalg ansvar og oppgaver
 • Sjekkliste
 • Kontrollutvalg beretning

Målgruppe
Alle som sitter i en valgkomité
 

Tid
1-4 timer

Pris 
Gratis 

Arrangeres

 

TEMAMØTE BARNEIDRETTSANSVARLIG

 • Barneidrettsansvarliges rolle
 • Styrets rolle
 • Idrettens barnerettigheter
 • Bestemmelser om barneidrett
 • Foreldrerollen
 • Hva kjennetegner god barneidrett? Eksempler fra deltakerne på god barneidrett?

Tid
1 timer

Pris
Gratis

Arrangeres
Vår og høst

Kontaktskjema Trøndelag idrettskrets

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde