Kurs og temamøter

Delta på våre kurs og temamøter for å få en enklere hverdag i idrettslaget.

Kick off for – for aktivitetsledere/foreldre

Trøndelag Idrettskrets har dyktige kurslærere i barneidrett som gjerne kommer på besøk til allidretten i forbindelse med oppstart av ny sesong.

Opplegget er på totalt 2 timer:

 • Teoriøkt på ca. 45 minutter – hva er god barneidrett, hvilke lover og retningslinjer gjelder for barn i idretten? Diskusjoner og case
 • Aktivitetsøkt, ca. 75 min – her er alle med, og vi gjennomgår varierte leiker, stafetter og øvelser som er morsomme og enkle å gjennomføre.

Dette er et tilbud som er gratis for allidrettene i Trøndelag.

Ved ekstra lang reisevei, så ønsker vi gjerne å bruke litt mer tid når vi først drar ut – det er mange tema å ta tak i!

Dette er kurset for deg som har lyst til å bidra i eget idrettslag, treffe ungdom på tvers av idrettene, lære mer, ha det gøy og sosialt og bygge nettverk!

Jeg vil - jeg kan - jeg tør!

Kurset skal gi deltakerne økt kunnskap om det å være en frivillig ressurs i idretten og ikke minst skape motivasjon til at de vil, kan og tør ta ansvar i eget idrettslag.

I løpet av kurset vil deltakerne lære mye om seg selv, hvordan idretten er organisert og hvordan de kan påvirke sin idrettshverdag.

Deltakerne skal også sette smarte mål og utarbeide en handlingsplan med tiltak de skal gjennomføre når de kommer tilbake til idrettslaget etter endt kurshelg.

Kursets oppbygning:

Kurset er todelt.
Den første delen går over en helg, og tar for seg temaene:

 • Selvbilde, selvtillit og selvfølelse
 • Rollemodell
 • Medlemmet i sentrum
 • Du som ressurs
 • Fra mål til handling
 • Kommunikasjon
 • Presentasjonsteknikk
 • Fra kurs til handling

Den andre delen er en oppfølgingssamling en lørdag trolig april 2023. Her gjennomgås status på handlingsplanen og erfaringsutveksling, samt faglig påfyll i møteledelse og styrearbeid.

Målgruppe
Engasjert ungdom i alderen 15 til 19 år, og som er medlem av et idrettslag.

Pris
ca 1400,- per person inkl. kursdeltakelse, overnatting og måltider.

Regler for kurset

 • Kurset er rus- og alkoholfritt
 • Alle deltakere bor på 2- eller 3-mannsrom
 • Det er mulig man må dele rom med deltakere fra andre klubber, men vi prøver så langt det går å legge deltakere fra samme klubb på samme rom
 • Alle deltakerne skal være på eget rom senest klokken 23.00

Kurset gir økt kunnskap om hvilke idrettsspesifikke lover og regler et idrettslag skal følge innenfor regnskap og økonomi.

 • Roller og ansvarsfordeling i et idrettslag
 • Hvilke regnskapsregler gjelder?
 • Budsjett og budsjettoppfølging
 • Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene
 • Regnskap og bokføring
 • Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak
 • Ansatte i et idrettslag?
 • Merverdiavgift
 • Gaverapportering
 • Grasrotandelen
 • Tilskuddsordninger
 • Årsregnskap
 • Arbeidsgiveransvar
 • Merverdiavgift
 • Gaver til idrettslag
 • Oppsummering

Målgruppe
Styret, daglig leder og økonomiansvarlige i idrettslaget

Tid
4 timer

Pris
Gratis

ÅRSMØTE

 • Forberedelser
 • Tips og råd om gjennomføring
 • Lover og regler for selve gjennomføringen
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Etterarbeid og protokoll
 • (Digitale årsmøter)

Målgruppe 
Ledere og styrer i idrettslag
Ansatte i idretten

Tid
1-4 timer

Pris
Gratis

Arrangeres

 

VALGKOMITÉ

Innhold

 • Gjennomgang av valgkomiteens arbeid 
 • Ansvar og oppgaver
 • Innstilling

Målgruppe
Alle som sitter i en valgkomité
 

Tid
1-4 timer

Pris 
Gratis 

Arrangeres

 

KONTROLLUTVALG

 • Krav til kontrollutvalg
 • Kontrollutvalg ansvar og oppgaver
 • Sjekkliste
 • Kontrollutvalg beretning

Målgruppe
Alle som sitter i en valgkomité
 

Tid
1-4 timer

Pris 
Gratis 

Arrangeres

 

TEMAMØTE BARNEIDRETTSANSVARLIG

 • Barneidrettsansvarliges rolle
 • Styrets rolle
 • Idrettens barnerettigheter
 • Bestemmelser om barneidrett
 • Foreldrerollen
 • Hva kjennetegner god barneidrett? Eksempler fra deltakerne på god barneidrett?

Tid
1 timer

Pris
Gratis

Arrangeres
Vår og høst

Kontaktskjema Trøndelag idrettskrets

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde