Søknad

Idrettslagene har dette på plass før opptak:

Søknad

Forrige runde med opptak av nye Nabolagsklubber ble gjennomført høsten 2022. Vi har som mål å utvide programmet ytterligere, men det er ikke satt dato for neste søknadsrunde.

Ta gjerne kontakt hvis ditt idrettslag er interessert i å bli Nabolagsklubb i fremtiden.