Søknad

Idrettslagene har dette på plass før opptak:

Søknad

Neste søknadsrunde vil bli gjennomført høsten 2024. Søknadsfristen er 9. september 2024.

Søknadsskjema publiseres her. Ta gjerne kontakt allerede nå hvis ditt idrettslag er interessert i å bli Nabolagsklubb.

Tidslinje

Nabolagsklubb er et løpende konsept, som evalueres årlig. Nye klubber tas opp hvert annet år, i tråd med idrettskretsens tingperiode.

Idrettskretsen gjør justeringer i programmet fra periode til periode. Slik ser et typisk kalenderår ut:

 • Desember: Utbetaling av økonomisk støtte til bruk neste kalenderår
 • Februar-april: Statusmøte, årsmøte, rapportering
 • August-oktober: Evaluering av eksisterende klubber og opptak av nye
 • Erfaringsutveksling: Gjennomføres flere ganger i året. Noen er felles for alle nabolagsklubber, andre gjelder spesifikke fagområder eller geografiske områder

2020

 • Ny strategisk plan vedtatt på kretstinget 7. oktober 2020 med tiltaket: Etablere kvalitetsprogrammet "Nabolagsklubb" for fleridrettslag med nærmiljøfokus
 • Første søknadsrunde, november 2020. Søknadsskjema pdf
 • Desember 2020: Digital oppstartssamtale med klubbens kontaktperson i OIK. Utbetaling av økonomisk støtte til bruk i 2021

2021

 • Avtaleinngåelse og møte om idrettslagets planer og fremdrift, i løpet av første kvartal 2021
 • Gjennom hele perioden: Arbeid med innsatsområdene. Seminarer og dialogmøter på tvers av idrettslag
 • Desember: Utbetaling av økonomisk støtte til bruk i 2022

2022

 • Februar: Idrettslaget legger frem sine planer for året, i samråd med sin kontaktperson
 • Mars/april: Rapportering gjennom årsberetning for fjoråret
 • I løpet av høsten: Evaluering og søknadsrunde for neste periode
 • Desember: Utbetaling av økonomisk støtte til bruk i 2023

2023

 • Januar-februar: Erfaringsutveksling for alle nabolagsklubber og oppstartsmøter med nye idrettslag i programmet
 • Mars-april: Rapportering - årsberetning
 • April-juni: Statusmøter
 • Oktober: Områdesamlinger
 • Desember: Utbetaling av økonomisk støtte til bruk i 2024

2024

 • Februar-april: Statusmøter, årsmøter
 • April: Erfaringsutveksling og den store kompetansedagen
 • August-oktober: Evaluering av eksisterende klubber og opptak av nye

2025

 • Februar-april: Statusmøter, årsmøter
 • Høst: Den store kompetansedagen 2025