Søknad

Idrettslagene har dette på plass før opptak:

Søknad

Ønsker ditt idrettslag å være med i programmet for kommende toårs-periode?

Søknadsfrist: Tirsdag 13. september 2022.

Søknadsskjema