Foto: Natee127
Foto: Natee127

Informasjon til idrettslag

Ønsker ditt idrettslag å bidra til å aktivisere flyktninger på mottakssentra eller bosatte flyktninger i bydelen?

Oslo Idrettskrets kooridinerer innsatsen og fovalter støtteordning for idrettslag som ønsker å bidra. 

Idrettslag kan:

  1. bidra med aktivitet for de som er i mottakssentra rundt om i Oslo
  2. inkludere bosatte flyktninger inn i idrettslagets ordinære virksomhet

 

Aktivitet rettet mot mottakssentra

Ønsker ditt idrettslag å arrangere aktivitet for flyktninger på mottak? Send en mail til oslo@idrettsforbundet.no hvor du beskriver aktiviteten, tidspunkt, sted, kontaktopplysninger osv. Denne informasjonen vil bli lagt ut i en aktivitetsoversikt som publiseres på vår nettside og videresendes til de ulike mottakene.

 

Inkludere bosatte inn i idrettslagenes aktivitet

Ønsker ditt idrettslag å bidra til å inkludere flyktninger inn i ordinær aktivitet? Send en mail til oslo@idrettsforbundet.no hvor du beskriver aktiviteten, tidspunkt, sted, kontaktopplysninger osv. Denne informasjonen vil bli lagt ut i en aktivitetsoversikt som publiseres på vår nettside og deles med våre aktivitetsguider og kontaktpersoner i bydelene.