Aktivitetsguiden Oslo

Aktivitetsguiden er et gratis tilbud i hele Oslo som hjelper barn og unge mellom 6-19 år og deres familie med å finne veien inn i et idrettslag. 

Aktivitetsguiden kan komme hjem til familien og presentere lokale idrettstilbud, forklare hvordan idretten fungerer og svare på spørsmål. Aktivitetsguiden legger til rette for et trygt og godt første møte med idrettslaget og kan også følge til og fra trening i begynnelsen. Hvis familien har betalingsutfordringer, hjelper aktivitetsguiden familien med å finne en løsning, ofte i samarbeid med idrettslaget eller bydelen.  

Våre guider snakker til sammen 18 ulike språk, slik at de har mulighet til å prate med familier på deres morsmål.