Aktivitetsguide-Oslo

Aktivitetsguiden er et gratis tilbud i hele Oslo som hjelper barn og unge mellom 6-18 år og deres familie med å finne veien inn i et idrettslag. Aktivitetsguiden er et bindeledd mellom familien, idrettslaget og offentlige instanser. Gjennom oppsøkende virksomhet og praktisk bistand ut ifra familiens sitt behov, skal aktivitetsguiden hjelpe barn og unge inn i et passende idrettstilbud.

Aktivitetsguiden kan komme hjem til familien og presentere lokale idrettstilbud, forklare hvordan idretten fungerer og svare på spørsmål. Aktivitetsguiden legger til rette for et trygt og godt første møte med idrettslaget og kan også følge til og fra trening i begynnelsen. Hvis familien har betalingsutfordringer, hjelper aktivitetsguiden familien med å finne en løsning, ofte i samarbeid med idrettslaget eller bydelen.  

Våre guider snakker til sammen 18 ulike språk, slik at de har mulighet til å prate med familier på deres morsmål. Vi har også en guide som kan tegnspråk.

TRYKK HER FOR Å SØKE OM EN AKTIVITETSGUIDE

Se filmen som forklarer hva Aktivitetsguiden er:

Takk for at du vil bli med å gjøre en forskjell! Vi ser at arbeidet som våre aktivitetsguider gjør er med på å gjøre en forskjell og at det nytter; vi er med på å gi barn og unge mulighet til å oppleve idrettsglede, samhold og mestring! Sammen er vi med på å skape like muligheter for idrettsdeltakelse og et mer inkluderende lokalsamfunn.

Alle kan søke en aktivitetsguide. Hvis man søker på vegne av en familie så må familien ha godkjent dette. Søknadsskjema blir fulgt opp i starten av hver uke, og både familien og den som eventuelt søker på vegne av familien, vil høre fra oss påfølgende uke.

TRYKK HER FOR SØKNADSSKJEMA.

Vi har delt Oslo inn i fem områder. Det er aktivitetsguidekoordinatoren for din bydel som vil behandle søknaden og tildele oppdraget til en guide. Hvis du har noen spørsmål rundt kapasitet og oppfølging kan du ta direkte kontakt med koordinatoren for ditt område:

Bydelene Ullern, Vestre- og Nordre Aker og Frogner:

Bydelene St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo:

Bydelene Bjerke og Grorud:

Bydelene Alna og Stovner:

Bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand

Hvis vi ikke har noen ledige guider for øyeblikket vil familien og den som har søkt få beskjed om dette, og vi vil igjen ta kontakt med familien så snart en aktivitetsguide er ledig. Stort sett har vi guider tilgjengelig. I sommerferien og i juleferien vil ikke søknadsskjema bli fulgt opp på ukentlig basis, så her må man beregne litt lenger tid.

 

 

Vi jobber aktivt ut mot idrettslag, skoler, frivillige organisasjoner, samt bydelen og deres ulike tjenester for å nå ut til barn og unge og deres familier som kan ha behov for en aktivitetsguide. Vi er alltid interessert i samarbeide med andre for å inkludere enda flere barn og unge, og er fleksible på samarbeidsmodellen.

Vi kommer gjerne og presenterer aktivitetsguiden, enten hos dere eller digitalt, og vi stiller også på lokale arrangementer og relevante møteplasser.

Ta kontakt med oss hvis noe av dette er av interesse:

Holder dere til i Bydel Søndre Nordstrand, ta kontakt med:

Holder dere til i Bydel Grorud, ta kontakt med:

Alt informasjonsmateriale kan dere laste ned, bruke og dele med de det er relevant for.

Aktivitetsguiden brosjyre

Brosjyren vår om aktivitetsguiden og hvordan man søker finnes på åtte ulik språk:

Norsk Engelsk
Somali Arabisk
Polsk Tigrinja
Tyrkisk Urdu

 

Film om aktivitetsguiden

Filmen vår om aktivitetsguiden forteller på en god måte hva en aktivitetsguide kan bistå med:

Aktivitetsguiden.no

Aktivitetsguiden.no er utviklet av Tromsø Idrettsråd og er en digital læringsplattform om norsk idrettskultur oversatt på syv språk. Her kan man høre på korte podcast-episoder, eller lese seg opp på, ulike temaer innenfor norsk idrett. Aktivitetsguiden.no retter seg mot både foresatte, idrettslag, samt det offentlige og private og er ment til å gi informasjon om, og skape forståelse for, idrett i Norge. Eksempler på temaer er: "paraidrett", «Idrettens mål og verdigrunnlag», «Min rolle som foresatt i idretten», «En meningsfull fritid», «Dugnad- hjertet i norsk fritid», «Hva koster det å delta i idretten» og mye mer.

Bli med- brosjyren

Bli med- brosjyren forklarer hva et idrettslag er og hvorfor det er så fint å være med i et idrettslag. Brosjyren er utarbeidet på 16 forskjellige språk.

Trykk her for å se brosjyrene på Norges Idrettsforbund sin hjemmeside.

 

Film om norsk idrett

Viken idrettskrets i samarbeid med Oslo idrettskrets har laget introduksjonsvideoer på åtte forskjellige språk for å øke forståelsen om norsk idrett og gjøre det enklere å inkludere flere inn i idretten.

Trykk her for å se filmene under "filmer". 

 

Mange barn og unge er ikke med i idretten. For noen blir det for dyrt, andre mangler informasjon om hvilke tilbud som finnes eller hvordan de kan bli med i idretten. Fritidserklæringen sier at alle barn og unge har rett til å være med i en fritidsaktivitet. Gjennom prosjektet Aktivitetsguiden vil Oslo Idrettskrets bidra til det.

Norsk idrett har en sentral posisjon i det norske samfunnet. 93 % av alle barn og unge har vært medlem av et idrettslag. Etter skolen er idretten kanskje den viktigste sosiale møteplassen for veldig mange barn og unge. Forskning viser at deltakelse i idrett er viktig for blant annet fysisk og psykisk helse, vennskap, språk, nettverk og skoleresultater. I tillegg skaper idrett tilhørighet og fellesskapsfølelse og er en viktig arena for barn og unge til å utvikle seg mentalt, fysisk og psykisk.

Oslo er en flerkulturell by hvor over 30% har minoritetsbakgrunn, som gjør at idretten må tenke nytt for å få med alle. Minoritetsgutter er nesten like ofte med i idretten som majoritetsgutter, mens jenter med minoritetsbakgrunn er klart underrepresentert. Lav inntekt, manglende kulturforståelse og forståelse for hvordan norsk idrett fungerer, samt språkkunnskaper er for mange hinder for deltakelse i idretten. Det kan være utfordrende å vite hvordan man blir med i et idrettslag og å vite hva som forventes hvis hverken du eller dine foreldre har vært med før. Foreldre eller foresattes økonomi og forståelse bør ikke stå i veien for barn og unges mulighet til å drive idrett. Aktivitetsguiden er med på å skape like muligheter for idrettsdeltakelse og et mer inkluderende samfunn!

Våre aktivitetsguider er i hovedsak unge voksne som har dette som en jobb ved siden av studier. For å være en aktivitetsguide må man være 18 år eller eldre. De aller fleste har minoritetsbakgrunn og er flerspråklig, og deres språkkompetanse har vi et stort behov for!

Vi har ca. 45 guider i Oslo som til sammen snakker 18 ulike språk. VI har også en guide som snakker tegnspråk. Vi har delt inn Oslo i fem områder, hvor guidene jobber primært i et område. Ut ifra behov, eksempelvis stor etterspørsel eller språk, jobber de også i andre områder.

Vi har rekruttert guidene via deres egne og våre nettverk, gjennom bydelene vi samarbeider med og «Ung Leder» kurs i idrettslagene. Alle våre guider må gjennom et intervju, og videre delta på vårt opplæringskurs som går over to kvelder. Videre har de et møte med sin koordinator og må sette seg inn i ulike informasjonsskriv, samt at guidene kan besøke familiene to og to i starten.

De må levere en gyldig politiattest for å kunne jobbe som aktivitetsguide.   

Takk for at du vil være med å gjøre en forskjell. Aktivitetsguidene våre er med på å skape like muligheter for idrettsdeltakelse og et mer inkluderende samfunn!

Du må være 18 år eller eldre med en plettfri politiattest for å jobbe som aktivitetsguide. Arbeidet er timebetalt, og arbeidstiden er fleksibel og varierende. Man har i stor grad mulighet til å tilpasse arbeidet ut ifra sin hver dag- de fleste av våre guider har dette som en jobb ved siden a studier.

Vi har delt inn Oslo i fem områder, hvor guidene jobber primært i et område. Vi prøver å la alle guidene våre jobbe lokalt ut ifra hvor de selv bor, men man må påregne å jobbe i andre deler av byen hvis det blir behov for det, eksempelvis hvis det er stor etterspørsel eller behov for et språk.

De fem områdene i Oslo er:

  1. Bydelene Ullern, Vestre- og Nordre Aker og Frogner
  2. Bydelene St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo
  3. Bydelene Bjerke og Grorud
  4. Bydelene Alna og Stovner
  5. Bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand

Vi rekrutterer nye guider ut ifra behov, og vi vil trolig ha en ny rekrutteringsrunde tidlig vår 2021.

Hvis du ønsker å jobbe som aktivitetsguide, send oss en mail med CV og en kort søknad og fortell oss hvorfor du ønsker å jobbe som aktivitetsguide. Send dette til:  katrine.klungland@idrettsforbundet.no.

Alle aktuelle søkere blir tatt inn på et intervju, og går man videre etter det må man delta på et opplæringskurs over to kvelder for å kunne jobbe som aktivitetsguide.

Trykk på linken for å logge inn på vår interne side:

TRYKK HER.

Mangler brukernavn og passord? Ta kontakt med din koordinator.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om ordningen kan du kontakte:

Marit Slupstad: marit.slupstad@idrettsforbundet.no / 416 59 133

Katrine Klungland: katrine.klungland@idrettsforbundet.no / 977 94 924

Marit Slupstad
Marit Slupstad
Rådgiver

Inkludering i idrettslag, aktivitetsguiden, klubbutvikling

Katrine Klungland
Katrine Klungland
Idrettskonsulent

Idretts- og kulturkonsulent i bydel Søndre Nordstrand, aktivitetsguiden