Søke om midler

Norges Idrettsforbund har støtteordning for inkluering av flyktninger som idrettslag kan søke på.

 

Les mer om støtteordninger