Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettshaller

Boler flerbrukshall host 2007 Foto K Albertsen.jpg
Fra åpningen av Bøler flerbrukshall høsten 2007. (Foto: Kai Albertsen)

Tiden i de kommunale idrettshallene fordeles av Oslo Idrettskrets på oppdrag fra Oslo kommune. Fordelingen gjennomføres som regel i mai/juni hvert år og gjelder for hele det kommende skoleåret.

 

Tips: Ved å åpne kartet i egen fane, er det også mulig å se hvilke haller som er under planlegging.

Fordelingsprosessen

Fordelingsprosessen har flere ulike trinn, noe som er illustrert i figuren under:

 • Rammer: Rammene for fordelingen bestemmes av de ulike etatene og kommunale foretakene i Oslo kommune. Eksempler på slike rammer er sesonglengde, åpningstider i sesong, begrensninger i bruk osv.
 • Trinn 1: Fra Oslo Idrettskrets og til særidretter. Eks: Fra Oslo Idrettskrets til basketregionen.
 • Trinn 2: Fra særidrett og til klubb. Eks: Fra basketregionen til Kjelsås IL basketgruppa.
 • Trinn 3: Fordeling i klubb. Eks: Fordeling mellom treningsgruppene i basketgruppa til Kjelsås IL.

Siden tilgangen på anlegg er en knapp ressurs i Oslo, er det definert hvilke idretter som har rettigheter i tildelingen. I idrettshallene er dette per dags dato følgende idretter; badminton, basketball, cheerleading, dans (utvalgte grener), futsal (kun senioraktivitet), gymnastikk og turn, håndball, innebandy, landhockey, roller derby, ultimate frisbee og volleyball.

Idrettslag som ønsker tilgang på treningstid må kontakte sin særkrets/særforbund for å få nærmere informasjon om hvordan tid blir fordelt (se kontaktinfo nederst på siden).

Merk: Det finnes unntak for spesielle tiltak som godkjennes av OIK i forkant av den ordinære tildelingen (før trinn 1). Dette kan f.eks. være områdespesifikke tiltak, inkluderingstiltak eller paraidrettstiltak.

Retningslinjer

Retningslinjene for fordeling av tid i idrettshallene vedtas av styret i Oslo Idrettskrets. Disse retningslinjene gjelder for trinn 1 i fordelingsprosessen.

Særidrettenes fordelinger

Hver enkelt særidrett har ansvar for å lage retningslinjer for fordeling av tiden innenfor sin særidrett (trinn 2 i prosessen). Les mer om dette på den enkelte særidrettens nettsider:

 • Badminton
 • Basketball
 • Cheerleading
 • Dans
 • Futsal
 • Gymnastikk og turn
 • Håndball
 • Innebandy
 • Landhockey
 • Roller derby
 • Ultimate frisbee
 • Volleyball

Fordelingsprosess sesongen 2020/2021

Det er planlagt følgende tidsplan for fordelingsprosessen:

 • Torsdag 19. mars 2020 – Infomøte
 • Fredag 3. april 2020 – 1. utkast av treningstider sendes ut til særidretter
 • Fredag 17. april 2020 – Særidrettenes frist for tilbakemelding på 1. utkast av treningstider
 • Fredag 24. april 2020 – 2. utkast av treningstider sendes ut til særidretter
 • Torsdag 30. april 2020 – Særidrettenes frist for tilbakemelding på 2. utkast av treningstider
 • Torsdag 30. april 2020 – Særidrettenes frist for innsending av arrangementsønsker
 • Torsdag 7. mai 2020 – Fordelingsmøte treningstider
 • Tirsdag 19. mai 2020 – Fordelingsmøte arrangementstider

* Pga usikre tider tas det forbehold om alle frister rent praktisk kan overholdes, og i hvilken grad det vil være mulig å avholde et fysisk fordelingsmøter.

Fordi det er mange klubber involvert og mange detaljer å passe på er det valgt en representativ modell i fordelingsprosessen. Det forutsettes at hver enkelt særidrett koordinerer innspill fra «sine» klubber og leverer samlede innspill. På fordelingsmøtene har hver enkelt særidrett mulighet til å stille med maksimalt to representanter som skal ivareta interessene til samtlige av klubbene i Oslo.

Informasjon fra Oslo Idrettskrets om de ulike trinnene i prosessen vil bli lagt ut fortløpende.

Fordelingslogg treningstider

Dato Versjon uten OA4 med OA4
3. april 2020 1. utkast - Link
24. april 2020 2. utkast Link Link
7. mai 2020 Adm. vetak etter møte Link Link
19. mai 2020 Interne bytter. Endringer i
Teglverket og Ekeberg skole.
Link Link

*Pga rehabilitering av Oppsal Arena 4 er det utarbeidet to versjoner. "Uten OA4" gjelder fra sesongstart og frem til rehabiliteringen er ferdig.

Fordelingslogg arrangementer

Gymsaler

For fordeling av gymsaler, se mer informasjon her.