Bli med-brosjyren er på Ukrainsk

Slik kan ditt idrettslag gi et idrettstilbud til ukrainske flyktninger

Flere idrettslag rundt om i landet har allerede mobilisert for å tilby aktivitet for ukrainske flyktninger. Med enkle virkemidler kan idrettslag bidra til å gi flyktningene en meningsfull hverdag og sosial kontakt med det norske samfunnet.

Bli med!
Norges idrettsforbund har fått oversatt Bli med-brosjyren til ukrainsk. Den finnes allerede på russisk, engelsk og en rekke andre språk. Brosjyren gir en kort innsikt i hva et idrettslag er og hvorfor det er fint å delta i idrettslag.

NIF har også en temaside om inkludering med gode tips til hvordan idrettslag og andre organisasjonsledd i idretten kan få til god inkludering. Der er det også linker til andre gode og inspirerende nettsider.

Norges idrettsforbund vil bidra til at idrettslag, idrettsråd og andre organisasjonsledd blir klare for å kunne tilby aktivitet til ukrainske flyktninger.

Hvorfor skal idretten engasjere seg i flyktningsituasjonen?
Norges idrettsforbund er landets største barne- og ungdomsorganisasjon. Vi har idrettslag i alle landets kommuner. Det er stor sannsynlighet for at barn og ungdom i flyktningenes nærmiljø driver med idrett. På den måten vil idretten være et møtested hvor flyktninger kan bli kjent med jevnaldrende og få nye venner. Idrett gir samhold, fellesskapsfølelse, glede, mestring og fysisk aktivitet. Kanskje akkurat det flyktningene trenger nå.

Les også: Viktige avklaringer vedrørende flyktningkrisen