Ungdomsidrett er definert som aktiviteter for medlemmer i aldersgruppen 13-19 år. Idretten ønsker å beholde flest mulig i aktivitet så lenge som mulig! Idretten skal også legge til rette for at de ungdommene som ønsker det får tilbud om roller som ledere, trenere, dommere og frivillige i idrettslaget.