_L6Y9559_EF.jpg

For idrettslaget

Nøkkelen til økt ungdomsdeltagelse ligger i at det enkelte idrettslag setter temaet på dagsorden, og diskuterer hvordan status er hos oss, og hva vi kan gjøre for å beholde flere ungdommer lenger i idrettslaget. Da er det viktig at ungdommene selv involveres.

Ungdommene vet best hva de ønsker seg i idretten, hvordan aktiviteten bør organiseres og hvilken rolle de vil ha. Mange idrettslag har allerede gode tilbud til ungdom og deler gjerne tips og ideer. Se www.ungdomsløftet.no. Idrettskretsen har også gode kurs og tilbud. Vi hjelper gjerne!

Mange ungdommer kan tenke seg å fortsette lenger med aktivitet i idrettslaget, dersom tilbudet er variert. For å oppnå målet om «idrett for alle» skal idretten tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdoms ønsker og behov (Del av NIFs tiårige satsning – ungdomsløftet 2012-2022). 

Løsningen på dette er allidrett/idrettsskole for ungdom. Et tilbud for ungdom, av ungdom. Her kan ungdom selv definere hvilke aktiviteter eller idretter de ønsker å drive med, hvor ofte og i hvilken form. Vi anbefaler at et slikt tilbud skal innebære minimum to forskjellige idrettsaktiviteter i minimum 20 uker av året. Både særidrettslag og fleridrettslag kan tilby idrettsskole for ungdom.

Idrettslag kan søke om penger til NIF for å få i gang eller utvikle idrettsskole for ungdom.

Klikk her for å lese om oppstarts og utviklingsstøtte.

Målgruppe: 15-26 år

Ungdomsidretten er en arena preget av motstridende mål og kryssende interesser (Lars Tore Rongland, Norges idrettshøgskole). Og å være trener for ungdom kan være en krevende rolle. En ungdomstrener bør derfor ha en forståelse for hvilke utfordringer og muligheter han eller hun vil møte innen ungdomsidretten. På aktivitetslederkurs for ungdom vil du får en innføring i hvordan man best mulig legger til rette for aktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år.

Kurset er rettet mot deg som ønsker å være trener for ungdom. Tanken er å bevisstgjøre deg på hvordan men planlegger, gjennomfører og evaluerer enkle aktivitetsøkter. Det vil også være fokus på økt kunnskap om trenerens rolle i utøverens utvikling, samt økt kunnskap om kommunikasjon og en coachende trenerstil.

Dette er et generelt kurs som kjøres på tvers av alle idretter, der fokus er at ungdom skal lære å trene andre ungdommer.

Teorien foregår ved klasseromsundervisning og øktene gjennomføres i gymsal/idrettshall eller utendørs. Vi legger stor vekt på det praktiske.

Kursets varighet:
16 timer (lør-søn)

Pris: 700,- per deltaker

For spørsmål om kurset kontakt:

Anne Lise Lassen
Mob: 90736248/ e-post: annelise.lassen@idrettsforbundet.no

Målgruppe: 15-19 år

Har du, eller kjenner du noen som kunne tenke seg å bidra i eget idrettslag? På Lederkurs for ungdom kurses ungdom i hvordan idrettsorganisasjonen fungerer, og hvordan beslutninger tas. De får en innføring i ulike ledelsesverktøy de kan bruke i sitt verv. I tillegg er det fokus på selvtillit, selvfølelse og kommunikasjon. Dette er en kjempefin mulighet til å få økt kompetanse, utveksle erfaringer, blir kjent med andre på tvers av idretter og bygge nettverk.

Kurset er delt i to. Første samling er en undervisningshelg . Den andre samlingen er èn lørdag noen måneder senere. 

Erfaringer fra tidligere deltakere:

«Jeg har utviklet meg mye som person, og denne selvtilliten vil jeg få nytte av senere i mange situasjoner. Kurset har vært veldig bra og det kan anbefales til andre»

«… Jeg har fått vite om mine muligheter, hvordan en klubb fungerer og hvordan jeg kan være med på å bestemme og ha innvirkning i min klubb».

For spørsmål, kontakt annelise.lassen@idrettsforbundet.no

Bli med på «Sommerens Drøm»! En magisk leiruke på Hove spekket med gøyale idrettsativiteter og sosiale happeninger. Idrettsglede for alle er vårt fokus! Vi er en leir for både nybegynneren og den som ønsker å satse. En ekte sommerleir med teltliv, aktiviteter, gruppetilhørighet, konsert, vennefokus og gøyale sosiale aktiviteter.

Leiren er for barn og ungdom i alderen 11 til 17 år, noen aktiviteter har egne aldersgrenser.

Les mer her.

Vår visjon er «Idrettsglede for alle». Men i dag forsvinner mange barn og unge fra idretten på grunn av familiens økonomi. Dette vil vi gjøre noe med.

Les mer her.

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Les mer her.

Kontaktperson i Agder idrettskrets: 
Anne Lise Lassen
Mob: 90736248/ e-post: annelise.lassen@idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Les mer her.