Mine lag

 

Under menyvalget "Min lag", finner en alle klubbens aktive lag (aktivt lag betyr at det ikke er nedlagt i SportsAdmin (SA) - se lenger nede hvordan en legger ned et lag).

Som klubb er dette et fint sted å bruke for å se lagenes lagnavn, draktfarge, registrert hjemmebaner, spillerstall, lagledere m.m.

 

Listen over lag kan en filtrere og sortere slik at en får utvalg av lagene en ønsker, ved å bruke kolonneoverskrifter eller filteringsfeltet under overskiftene for hver kolonne:

Klubb_MenyKlubb.PNG

KlubbMineLagFelt.PNG

De ulike kolonnenes innholder er som følger:

 • Kortnavn for lag:
  • Lagnavnet som brukes dersom en ønsker et annet navn enn klubbens navn. Brukes f.eks. ved sammensatte lag o.l.
 • Navn:
  • Viser lagets navn som brukes i terminlister (om ikke det er valgt et eget lagnavn i turnering. Dette kan en se om en går inn på aktuelt lag og velger "Påmeldinger".
 • Fulltnavn:
  • Dette er klubbens navn + lagnr + klasse.
 • Klasse:
  • Viser hvilke (års)klasse laget tilhører.
 • Lagnummer:
  • Viser om laget er førstelag, andrelag osv i samme klasse.
 • Orgnr.:
  • Alle lag har et eget org.nr for å kunne brukes for å søke opp og skille lagene fra hverandre. Alle lags Orgnr. starter med "LA...".
 • Draktfarge trøye:
  • Dette viser hvike spilletrøye som er registrert på hjemmedrakten. Har laget bortedrakt, må en klikke seg inn på selve laget for å registrere dette. Draktfarge vises på handball.no og i Min Håndball app'en.
 • Draktfarge bukse:
  • Dette viser hvike shorts som er registrert til hjemmedrakten. Har laget bortedrakt, må en klikke seg inn på selve laget for å registrere dette. Draktfarge vises på handball.no og i Min Håndball app'en.
 • Idrettsgren:
  • Viser om laget er et håndball lag eller Beach-håndball lag.
 • Aktiv sesong:
  • Viser om laget er påmeldt i en turnering i en gjeldende og aktiv sesong.

Klikker en på et lag, vil en få oversikt over hva som er registrert for valgt lag:

Klubb_MineLagLagMeny.PNG

I hvert valg ser og kan en se eller redigere følgende:

Her vises følgende generell info som er registrert på laget.

imagemaja5.png

 • Kortnavn for lag (*
 • Orgnr. 
 • KLasse (*
 • Lagnummer (*
 • Draktfarge trøye
 • Draktfarge bukse
 • Draktfarge trøye reserve
 • Draktfarge bukse reserve
 • Treningstimer per uke
 • Klubblogo

(* Endringer her kan kun utføres av Særforbund eller region/krets, enten i TA eller i SportsAdmin

Merk at klubblogo vises som følger:

 • Dersom det ikke er lagt inn logo direkte på laget, vises gruppens innlagte logo (i SA). Dersom gruppen ikke har lagt inn logo i SA, vises Klubbens logo (i SA). Har ingen av disse overliggende org. lagt inn logo, vil laget ligge uten logo.
 • Hvilke org. logo'en er lagt inn på, kan en se ved å klikke på logoen under teksten Generelt, da kommer det opp en svart boks med org.nr. logoen er lagt inn på 
  • imagepvrdt.png
  • De to første bokstavene i boksen forteller hvilket org.ledd logoen er lagt inn på:
   • LA = Lag
   • GR = Gruppe
   • KL = Klubb
 • For å laste inn en logo på Laget direkte (og ikke arve en av de ovenliggende org.'s logo, klikk på Last opp til høyre for Klubblogo.
  • Logoene som legges inn, blir automatisk skalert ned til å ha størrelsen 128 x 65 (H x B).

 • Her viser en oversikt over hvilke påmeldinger valgt lag har for sesongen som er valgt øverst i vinduet.
 • Dersom lag, pga feil, blir meldt på flere ganger i samme turnering, se oppskrift under "Dobbel påmelding feil". 

 • Her kan en vedlikeholde hvilke personer som skal ha funksjoner/roller knyttet mot valgt lag.
 • De ulike laglederfunksjonene som kan registreres til laget er:
  • Lagleder - lagets hovedleder (kun 1 kan ha denne rollen).
  • Trener (flere kan ha denne rollen)
  • Kampansvarlig LA - type Foreldrekontakt/oppmann (flere kan ha denne rollen)
  • Ass. lagleder (flere kan ha denne rollen)
  • Matr. forvalter (flere kan ha denne rollen)
  • Ass. trener (flere kan ha denne rollen)
 • De tre første rollene (Lagleder, Trener og Kampansvarlig LA) er de mest vanlige funksjonene å ha i håndball.
 • Se hvilke tilgang de uilke funksjonene/rollene har 
 • "Velg intern person" - legge til personer tilhørende klubben
 • "Velg ekstern person" - legg til person utenfor klubben.
 • Merk at en kan overføre eller kopiere lagledere fra et annet lag til valgt lag ved å klikke "+ Hent fra et annet lag".

Når en velger et lag i listen Mine lag, kommer en til lagets side. I fane-valget Detaljer vil hvert lag ha en knapp Sett ikke aktiv.

Denne knappen Sett ikke aktiv legger ned laget i org.databasen!

Dersom laget er aktivt i en aktiv sesong, vil en får opp en advarsel om dette - da bør en ikke legge ned laget. I Mine lag listens kolonne Aktiv sesong, viser hvilke lag som er påmeldt i en aktiv sesong.

Et nedlagt lag vil ikke vise i listen over Mine lag, og en må inn i SportsAdmin (SA) for å gjenopprette laget om det skal være aktivt igjen. Ta evt. kontakt med Særforbund/Region/Krets eller Support.

imagerbdnc.png

En kjent feil, som skyldes at dersom SA/Databasen ikke oppdatere riktig/raskt nok, er at en ved påmelding får en kort feilmelding og mulighet til å klikke Meld på knappen en gang til.

Denne feilen kan oppstå 2-3 ganger etter hvor kjapt SA/Databasen blir oppdatert eller hvor kjapt bruker klikker på Meld på knappen.

Dette fører til at det aktuelle laget ligger påmeldt flere ganger med lys grå tekst, og påmeldte lag listen ikke lar seg jobbe med for TurneringsAnsvarlig.

imageju56b.png

Oppskriften for å fikse dette er:
 1. Logg inn som Særforbund (ikke region/krets)!
 2. Sett «Endring/sletting av påmelding tillatt» = Ja i aktuell turnerings Turneringsoppsett.
 3. Åpne påmeldingsperioden til dagens dato (dersom påmeldingsfristen er passert).
 4. Søk opp aktuelt lag (som ligger flere ganger under Påmelding) under Mine lag
  • Finner en ikke laget i søket er det lagt ned og må Gjenopprettes i SA
 5. Velg Påmeldinger og slett den/de ekstra påmeldingene som er ekstra (la en stå igjen om laget fortsatt skal være påmeldt).
 6. Endre tilbake opprinnelig dersom pkt 2 og 3 ble utført.

imager26kf.png