Legge inn spillerstall

Det er mange fordeler med å ta seg tid til å legge inn spillerstallen til et lag. For laglederne til laget, kan en spare mye tid ved å sjekke lisensbetaling, kontaktinformasjon og annet, men ikke minst enkelt legge inn kamptroppen til hver kamp ut fra spillerstallen.

I tillegg vil de spillere og lagledere som legges inn i spillerstallen, automatisk få opp lagets kamper i mobilappen Min Bandy, Min Hockey, Min Rugby, Min Cricket, Min Håndball, Min Basketball, Min Vollebyball eller Min Bedriftsidrett. 

Det samme gjelder foreldre (eller andre) som har satt opp familietilknytning til spillere i Min Idrett.

Med oppdatert spillerstall, legger lagene raskt inn kamptropp (spillere og ledere som skal stå på kamprapporten) i forkant av kampen, enten via mobilapp'en eller i TA. Da kan arrangør, i forkant av arrangementene i hallen blir mindre tid på å sørege for at kamptropper er ferdigutfylte.

Merk at en også kan overføre eller kopiere spillere og/eller støtteapparat (lagledere) fra et lag til et annet.

 

Når en har valgt riktig lag under Mine lag, klikk på "Spillerstall" under lagsnavet:

Legg til interne

En legger inn nye Spillere eller Støtteapparat (lagledere) ved å klikke på ”+ Legg til interne” for å hente spillere som er registrert (medlem) i klubben fra før.

Ny dialogboks kommer opp, hvor en søker ved å skrive inn i filtreringsboksene.

Skrive minst mulig, men likevel nok, for å få treff på søket. (Har en person to etternavn kan mellomnavnet ofte være starten på etternavnet, om det er registrert feil.)

En kan også redusere antall treff ved å velge hvilke aldersgruppe personslisten skal inneholde: 

Legg til eksterne

For å legge inn en spillere fra samarbeidsklubber eller spillere som er i en overgangsprosess, klikk på ”+ Legg til eksterne”. 

Skrive minst mulig, men likevel nok, for å få treff på søket. (Har en person to etternavn kan mellomnavnet ofte være starten på etternavnet, om det er registrert feil.)

Fjerne spillere / lagledere

For å fjerne personer fra spillerstallen, klikker en kun på "Fjern" helt til høyre i raden for aktuell person. Avlutt med å Lagre.

I spillerstallen kan en legge inn og redigere informasjon knyttet spillere og lagledere.

Draktnummer

Dersom spillerne stort sett har samme draktnr. i hver kamp, vil det være tidsbesparende å legge dette inn under kolonnen Draktnr.

Dette vil gjøre at når en legger spillerne inn i kamptroppen, vil dette draktnr. følge spilleren hver gang. En kan selvsagt endre dette nr. for hver enkelt kamp i kamptroppen.

Posisjon

I denne kolonnen kan en legge inn hvilke spillerposisjon spilleren normalt innehar. Dette vil da også vise i spillerstallen på handball.no.

Fatning/hånd

Her kan en registrere  om spilleren er venstrehendt eller høyrehendt.

Last opp bilde

Det kan også legges inn bilde for hver spiller og lagleder i Spillerstallen i TA.

 1. Klikk på den grå knappen Last opp bilde for valgt person i spillerstallen.
  • imagefiif6.png
 2. Velg ønsket bilde (fil) i fil-utforsker vinduet som åpner seg
  • image5rhka.png
  • Anbefalt format er PNG eller JPEG, 3000x2000 (høyde x bredde) og med lite komprimering
 3. Bildet legges inn og lagres automatisk, noe som bekreftes av den grønne meldingen øverst i vinduet:
  • imagevujlm.png
 4. For å endre bilde, gjenta samme operasjon.
 5. Høyreklikk og velg Last ned bilde for å laste ned ønsket bilde. 

 

Bilder brukes på f.eks. websider via API for de med riktig tilgang (bestilles via Særforbundet laget tilhører) - se websidene NIF Data API.

Personer med annen klubbtilhørighet enn klubben som administrerer laget, vil komme opp med rød bakgrunn i spillerstallen:

I de tilfeller klubbtilhørigheten til en spiller har rødt bakgrunnsfarge, kan årsaken være en av følgende:

 • laget er en del av et klubbsamarbeid (sammensatt lag eller Partner/prestasjon)
 • spilleren har meldt overgang og er inne i karanteneperioden
 • det er valgt feil spiller

Spillere som ligger i spillerstallen med gul bakgrunn tilhører en samarbeidsklubb, hvor det finnes et gjeldende samarbeid i klassen laget tilhører (gjelder kun håndball):

"Mangler klubb

Står det "Mangler klubb" og med rød bakgrunnsfarge under Klubbtilhørighet for en spiller over 13 år, kan årsakene være

 1. at det kan være feil/dublikat (har flere profiler registrert i systemet)
 2. at vedkommende ikke har registrert en aktiv klubbtilhørighet i systemet

Spillere under 13 år er ikke lisenspliktige, og vil derfor ofte ikke ha Utøver/spiller funksjon mot en klubb (selvom med klubbmedlemskap). Derfor kan en overse at det står "Mangler klubb" for disse spillerne i klasser under 13 år.

Kontakt i slike tilfeller NIF-support eller tilhørende Særforbund.

Gjennom spillerstallen kan en se og redigere informasjon for om spillere og støtteapparat.

Blant annet vil en her raskt få oversikt over om hvem som har betalt lisens for inneværende sesong, i  kolonnen "Seneste betalte lisens":

Da ved å klikke på siste betalte lisens hos en person, viser en liste over de 10 siste reigstrerte lisenser for vedkommende:

 

En kan overføre eller kopiere en Spillerstall fra ett lag til et annet lag i samme klubb. Enten enkeltspillere og/eller støtteapparat, eller hel spillerstall.

Du må da stå i laget du ønsker å overføre/kopiere Spillerstall til, under Mine lag.

image83cux.png

Følg da denne oppskriften:

 1. Når du står i aktuell Spillerstall du ønsker å hente fra en annen spillerstall, klikke på + Hent fra et annet lag
 2. Søk opp og velg laget du ønsker å hente spillere og/eller støtteapparat fra
  • image3vuv.png
 3.  Velg hvilke spillere og/eller lagledere du ønsker å flytte eller kopiere over til aktuelt lag (Klikk på avkrysningsboksen øverst for å velge alle) og klikk den grønne knappen Overføre valgte for å gå videre til neste steg:
  • image73d3f.png
 4. Under listen over de personene du valgte i forrige steg, kan du nå velge hvilke opplysninger tilknyttet de valgte spillerne/støtteapparat har registrert i valgt lag:
  • image98hsr.png
 5. Ønsker du å flytte valgte spillere og/eller støtteapparat, haker av Slett valgte personer samtidig fra spillerstall for 'Lagnavn'. Mens ønsker du å kopiere de valgte, lar du den avhakningsboksen være:
  • image9ozfk.png
 6. Til slutt må du bekrefte valgene dine, ved å hake av for Jeg bekrefter og ønsker fullføre mine overføringsvalg!, og klikke den grønne knappen Overfør valgte:
  • imager1au.png

Når overføringen/kopieringen er fullført, vil du få en grønn bekreftelse øverst i høyre hjørne i vinduet:

imagep8u1l.png

I spillerstallen kan en for hver person (spiller eller støtteapparat) legge inn to profilbilder.

Disse bildene kan evt. hentes via API og vises på nettsider eller tv-selskaper, om disse har integrasjonsavtale med særforbundet laget tilhører.

image3u9hm.png

En legger inn eller endrer bildene på følgende måte:

 1. Gå til lagsiden for valgt lag og velg Spillerstall øverst i vinduet.
 2. I raden til aktuell person i Spillerstallen bak Klubbtilhørighet ligger to eksempelbilder:
  • imagedoqfu.png
 3. For å laste opp nytt bilde, klikk på et av de eksempelbildene og
  1. på PC/Mac; velg aktuelt bilde i fil-eksploreren en har lagret der, og klikke Åpne eller Lagre.
  2. på mobiltelefon; velg mellom å ta et bilde og laste opp (må da godkjenne at en gir tilgang til kamera) eller søke opp og velge fil en har lagret på mobiltelefonen.
 4. Merk at første bildet en laster opp vil alltid legge seg til venstre av de to mulige bildene.
 5. For å laste opp bilde nr to, klikk på eksempelbildet og følg pkt 3 over:
  • image6eib.png
 6. Når begge bildene er lastet opp kan det se ut som følger:
  • imagezimek.png
  • Bildene blir lagret i to størrelser
   1. Fullstørrelse: 3000 px i størst retning (stående eller liggende)
   2. Thumbnail: 512 px i i størst retning (stående eller liggende).
 7. For å se bildet som thumbnail, klikk på aktuelt bilde:
  • imagel0arfn.png
  • En forhåndsvisning av valgt spillers ett eller to bilder vil vise i Thumbnail størrelse.
  • Du blar mellom bildene med å bruke < og > hakene.
  • For å se bildet i full størrelse, klikk på image0zmjj.png pil-ned-knappen, slik at bildet åpnes i egen fane i nettleseren.
   1. Herfra kan du høyreklikke på bildet og velge å Lagre bildet på din enhet.
  • En kan slette valgt bilde ved å klikke på imagebbs3b.png bossbøtt-knappen, og bekrefte sletting.

Merk at dersom en person ligger både som spiller og under støtteaparat, vil vedkommende ha samme bilder. Men når en legger inn nytt bilde eller legger inn en person som har allerede bilde i en av listene, må en oppdatere siden for at gjeldende bilder dukker opp begge steder for personen.