Lagleder i TA

Mer info kommer snart

Den kjappeste og letteste veien til å logge inn for å føre Digital kamprapport (LIVE), er å gå til ta.nif.no i en nettleser.

LoggInn_Vindu.PNG

Logg her inn med brukernavn og passord for brukeren som har tilgang til å føre Digital kamprapport (LIVE) for den aktuelle kampen.

Riktig funksjon

Dette kan være klubbens brukerprofil eller egen brukerprofil, om denne har tildelt riktig funksjon (Kamper LIVE eller Kampansvarlig) tilknyttet arrangør eller hjemmelaget. Les mer om tilganger til TurneringsAdmin og LIVE-admin.

Velge Avdeling/Organisasjon

Dersom en har flere funksjoner tilknyttet ulike klubber/forbund, må en velge riktig Avdeling/Organisasjon.

 • fra startsiden

LoggInn_VelgAvd01.PNG

 • fra venstremarg

LoggInn_VelgAvd02.PNG

Dersom en ønsker å se en oversikt over alle klubbens kamper velger en "Klubb" og "Terminliste" i menyen.

Her får en opp alle kamper hvor klubbens lag spiller eller klubben er satt opp som Arrangør (uavhengig av hvem som spiller).

Det første en her må passe på, er at en står i riktig sesong. Noe en ser øverst i vinduet

Sesongvalg.PNG

Videre kan en filtrere og sortere listen slik at en får ut de kampene en ønsker å få en oversikt over, ved å bruke kolonneoverskrifter eller filteringsfeltet under overskiftene for hver kolonne:

Klubb_MenyKlubb.PNG

Klubb_TerminlisteFelt.PNG

De mest vanlige måte å bruke filtreringsfeltene på, er å filtrere ut fra Dato, Hjemmelag, Bane og/eller Arrangør.

Når en har fått frem de kampene en øsnker, kan en så velge å få ...

 1. ... generert kamprapport for de utvalgte kampene.
 2. ... kampene eksportert til Excel.

Dette gjøres da ved å klikke aktuell knapp over terminlisten.

Klubb_TerminlisteKnapper.PNG

 

Merk at dersom listen innholder mange kamper (som standard viser listen 25 kamper), finnes det en tekst for hvor mange kamper som finnes. Klubb_TerminlisteSider.PNG

Videre kan en velge å få vist mer enn 25 kamper pr side og/eller mulighet å bla mellom sidene listen er delt opp i.

I utg.pkt skal det ikke være nødvendig å registrere håndballkamper, hverken her i TA eller i app'en Min håndball, da alle håndballkamper skal føres med Digital Kamprapport og resultat da blir automatisk registrert.

Dersom en skal registrere resultat for klubbens kamper, velger en "Klubb" og "Resultatregistrering" i menyen.

Her får en opp alle kamper hvor klubbens lag spiller eller klubben er satt opp som Arrangør (uavhengig av hvem som spiller).

Det første en her må passe på, er at en står i riktig sesong. Noe en ser øverst i vinduet

Sesongvalg.PNG

Videre kan en filtrere og sortere listen slik at en får ut de kampene en ønsker å få en oversikt over, ved å bruke kolonneoverskrifter eller filteringsfeltet under overskiftene for hver kolonne:

Klubb_MenyKlubb.PNG

Klubb_TerminlisteFelt.PNG

De mest vanlige måte å bruke filtreringsfeltene på, er å filtrere ut fra Dato, Hjemmelag, Bane og/eller Arrangør.

Når en har fått frem de kampene en ønsker, kan en registrere resultat på to ulike måter

1. Enkel registrering i listen

ved å før inn kampens sluttresultat i de feltene i H og B kolonnene, samt evt føre inn antall tilskuere på kampen i feltet ved siden av. 

Klubb_ResultatRegRes2.PNG

Det en her fyller inn, vil automatisk bli lagret.

2. Registrere pause- og sluttresultat og/eller annen informasjon

Ved å klikke i > ikonet helt til venstre for hver kamp som ikke har resultat godkjent, vil det åpne seg mulighet å registrere mer enn kun resultat:

Pause- og Sluttresultat Klubb_ResultatRegRes.PNG
Lag ikke møtt eller Walk over Klubb_ResultatRegIM.PNG

 

Kommentarer tilknyttet kampen. Dette kan være spesielle forhold, eller årsak til at Digital kamprapport ikke er brukt. Klubb_ResultatRegKommentar.PNG

Når en har gjort endringer på denne måten, må en avslutte med å klikke "Lagre" eller "Lagre/lukk".

Merk at dersom listen innholder mange kamper (som standard viser listen 25 kamper), finnes det en tekst for hvor mange kamper som finnes.

Klubb_TerminlisteSider.PNG

Videre kan en velge å få vist mer enn 25 kamper pr side og/eller mulighet å bla mellom sidene listen er delt opp i.

Under menyvalget "Min lag", finner en alle klubbens aktive lag (aktivt lag betyr at det ikke er nedlagt i SportsAdmin (SA) - se lenger nede hvordan en legger ned et lag).

Som klubb er dette et fint sted å bruke for å se lagenes lagnavn, draktfarge, registrert hjemmebaner, spillerstall, lagledere m.m.

 

Listen over lag kan en filtrere og sortere slik at en får utvalg av lagene en ønsker, ved å bruke kolonneoverskrifter eller filteringsfeltet under overskiftene for hver kolonne:

Klubb_MenyKlubb.PNG

KlubbMineLagFelt.PNG

De ulike kolonnenes innholder er som følger:

 • Kortnavn for lag:
  • Lagnavnet som brukes dersom en ønsker et annet navn enn klubbens navn. Brukes f.eks. ved sammensatte lag o.l.
 • Navn:
  • Viser lagets navn som brukes i terminlister (om ikke det er valgt et eget lagnavn i turnering. Dette kan en se om en går inn på aktuelt lag og velger "Påmeldinger".
 • Fulltnavn:
  • Dette er klubbens navn + lagnr + klasse.
 • Klasse:
  • Viser hvilke (års)klasse laget tilhører.
 • Lagnummer:
  • Viser om laget er førstelag, andrelag osv i samme klasse.
 • Orgnr.:
  • Alle lag har et eget org.nr for å kunne brukes for å søke opp og skille lagene fra hverandre. Alle lags Orgnr. starter med "LA...".
 • Draktfarge trøye:
  • Dette viser hvike spilletrøye som er registrert på hjemmedrakten. Har laget bortedrakt, må en klikke seg inn på selve laget for å registrere dette. Draktfarge vises på handball.no og i Min Håndball app'en.
 • Draktfarge bukse:
  • Dette viser hvike shorts som er registrert til hjemmedrakten. Har laget bortedrakt, må en klikke seg inn på selve laget for å registrere dette. Draktfarge vises på handball.no og i Min Håndball app'en.
 • Idrettsgren:
  • Viser om laget er et håndball lag eller Beach-håndball lag.
 • Aktiv sesong:
  • Viser om laget er påmeldt i en turnering i en gjeldende og aktiv sesong.

Klikker en på et lag, vil en få oversikt over hva som er registrert for valgt lag:

Klubb_MineLagLagMeny.PNG

I hvert valg ser og kan en redigere følgende:

 • Detaljer:
  • Her vises generell info som er registrert på laget. Endringer her må gjøres i SportsAdmin eller av NHF/Regionen.
 • Spillerstall:
 • Påmeldinger:
  • Her viser en oversikt over hvilke påmeldinger valgt lag har for sesongen som er valgt øverst i vinduet.
 • Hjemmebaner:
 • Lagledelse:
  • Her kan en vedlikeholde hvilke personer som skal ha funksjoner/roller knyttet mot valgt lag.
  • De ulike laglederfunksjonene som kan registreres til laget er:
   • Lagleder - lagets hovedleder (kun 1 kan ha denne rollen).
   • Trener (flere kan ha denne rollen)
   • Kampansvarlig LA - type Foreldrekontakt/oppmann (flere kan ha denne rollen)
   • Ass. lagleder (flere kan ha denne rollen)
   • Matr. forvalter (flere kan ha denne rollen)
   • Ass. trener (flere kan ha denne rollen)
  • De tre første rollene (Lagleder, Trener og Kampansvarlig LA) er de mest vanlige funksjonene å ha i håndball.
  • Se hvilke tilgang de uilke funksjonene/rollene har 
  • "Velg intern person" - legge til personer tilhørende klubben
  • "Velg ekstern person" - legg til person utenfor klubben.
  • Merk at en kan overføre eller kopiere lagledere fra et annet lag til valgt lag ved å klikke "+ Hent fra et annet lag".

Under "Påmelding" i venstremargens "Klubb" valg, kan en som klubb melde på lag til tilgjengelige turneringer.

De som administrerer de ulike spilltilbudene setter opp om det kun er klubb som kan melde på lag, eller også lagene selv.

Dersom påmeldingsfristen er utgått, eller en turnering er fulltegnet (om det er satt et makstak), vil turneringen forsvinne fra listen over tilgjengelige turneringer for påmelding.

Hvilke lag som allerede er påmeldt kan en se under "Påmeldte lag" i samme menyvalg.

Klubb_MenyKlubb.PNG

Listen over tilgjengelige turneringer kan en filtrere og sortere for å finne det tilbudet en ønsker melde på lag til, ved å bruke kolonneoverskrifter eller bruke filteringsfeltet over overskiftene:

Klubb_PåmeldFilter.PNG

Klikk på valgt turnering og les informasjonen tilknyttet dette tilbudet.

Hva det koster å melde på lag til dette tilbudet viser også bak "Påmeldingsavgifter"

I dette vinduet kan en også, dersom det er mulig, velge klasse og/eller nivå.

Klikk så på den blå knappen "Meld på lag" for å gå videre...

Klubb_PåmeldInfoside.PNG

Nytt vindu åpner seg, hvor en skal velge lag og legge til informasjon tilknytt laget en ønsker å melde på:

Oversikt over påmeldte lag finner en under "Påmeldte lag" i venstremargens "Klubb" valg.

Det første en her må passe på, er at en har valgt riktig gren (Håndball eller Beach håndball) og  riktig sesong. Noe en ser øverst i vinduet

Sesongvalg.PNG

Videre kan en sortere listen ved å klikke en eller to ganger på kolonneoverskrifter i hver kolonne:

Klubb_MenyKlubb.PNG

Klubb_PåmeldteListe.PNG

Klikk på et lag for å komme til lagets lagside (likt som beskrevet under Administrere mine lag).

Knappene til høyre for hvert lag kan variere etter hva som er satt opp for turneringen påmelding gjelder:

 • Betal - kun tilgjengelig dersom påmeldingsavgiften skal betales direkte med kort.
 • Rediger - tilgjengelig dersom NHF/Region gir mulighet å redigere/endre påmelding før påmeldingsfristen er utgått.
 • Fjern - tilgjengelig dersom NHF/Region gir mulighet å slette en påmelding før påmeldingsfristen er utgått.

Om en ønsker å søke om å få flytte en kamp, må en gjøre dette ved å fylle ut og sende inn en omberammingssøknad.

Dette finner en i venstremeny valget "Klubb" og "Omberammingssøknader".

Den org. som administrerer spilltilbudene bestemmer om kun klubb eller også lag kan søke om å omberamme.

Når en velger Omberammingssøknader, kommer en først til en oversiktsside med liste over alle tidligere søknader for gjeldende sesong.

En kan filtrere og sortere listen slik at en får ut de søknadene en ønsker å få en oversikt over, ved å bruke kolonneoverskrifter eller filteringsfeltet under overskiftene for hver kolonne:

Klubb_MenyKlubb.PNG

Klubb_OmbListe.PNG

En kan også filtrere listen ut fra søknadens Statusbruke med filtreringsknappene

 • Ubehandlet - Søknader som er sendt inn, men ikke behandlet av NHF/Region.
 • Godkjent - Søknader godkjent og flyttet som ønsket.
 • Avvist - Søknaden er avvist av NHF/Region.
 • Alle - Viser alle søknader, uavhengig av status.

Ny søknad

For å sende inn ny søknad om omberamming, klikker en på den blå knappen "+ Opprett ny søknad". Klubb_OmbKnapp.PNG

Den org. (NHF/Region) som administrerer turneringen kampen en ønsker å flytte, har satt opp hvilke reglement en må følge når en fyller ut en søknad.

Husk at en alltid skal kontakte og avtale omberamming med motstanders lag/klubb, før en søker.

Hjemmebaner kan en se og evt. redigere ved å gå velge "Hjemmebaner" under venstremeny valget "Klubb".

Her finner en oversikt over hvilke hjemmebaner klubben har satt opp.

 

Klubb_MenyKlubb.PNG

 

Baner_Liste.PNG

Banen som ligger øverst i listen, er klubbens hovedbane. For å endre rekkefølge i prioritert hjemmebane til kampoppsett (eller endre hovedbane), merk hvilke bane en ønsker å flytte opp/ned og klikk på pilen opp eller ned til høyre over listen.

Baner_Avhaking.PNG Baner_Knapper.PNG

 

Skal en bane fjernes som hjemmebane, merk banen og klikk på knappen "Fjern enhet(er)".

Dersom en ønsker å legge til ny hjemmebane, klikker en på knappen "Hent enhet" og søker opp ønsket bane. Klubb_OmbSøkBane.PNG

Merk at alle lag som blir nyopprettet vil arve klubbens hjemmebane, mens allerede eksisterende lag vil ikke arve evt. endringer i klubbens hjemmebane oppsett. For å endre hjemmebane for klubbens lag, må en gå inn på hvert lag under Mine lag og gjøre endringene.

Klubbens lag med funksjoner

Banedagbok

Reservasjoner på baner

Klubbens lag med funksjoner