Startside.PNG

KampanjeAdmin

KampanjeAdmin kan brukes til å legge inn banner nederst i app'en og å sende ut informasjon til brukerne i app'en. Alle med funksjonstypen Turneringsansvarlig hos Særforbundet har tilgang her.

Banner

Banner legges inn som bilde, som da legger seg under menyen i app'en hos brukeren. I tillegg legges en url til en webside om bruker klikker på banneren. 

Kampanje

Denne funksjonen kan brukes til å legge ut informasjon til alle brukerne av app'en, med utløpsdato.

Hver ny informasjonskampanje vil gi et pushvarsel og poppe opp hos brukeren første gang app'en åpnes. Kampanjen blir liggende til utløpsdato under Beskjeder hos brukeren.

En slik informasjonskampanje kan legges inn med bilde, overskrift, tekst og url til en webside.

 

Se her hvordan Banner og Kampanje legges inn hos SF:

For å lage en ny kampanje til særforbundets MinX brukere, gjør en følgende:

 1. Gå til kampanjeadmin.nif.no og logg inn.
 2. Velg Kampanje i startsiden
  • imagedk646.png
 3. Velg hvilke type utforming som ønskes lage
  1. Bilde og tekst image6bzt.png
  2. Kun bilde
 4. Fyll ut de ulike feltene for hva kampenje skal inneholde:
  1. Tittel (overskrift)
  2. Tekst (dersom utformingstype 1 over er valgt)
  3. Lenke (url bruker blir sendt til om en klikker på bildet i kampenjen)
  4. Gyldig til (når en ønsker at kampanje skal forsvinne fra brukernes app)
 5. Velg bilde som skal vises i kampanjen
  • imagennbdu.png
  • Bildet ser penest ut med ca størrelseforhold (Bredde=400 x Høyde=270)
 6. Klikk så på Forhåndsvisning-knappen, for å se hvordan kampanjen vil se ut for bruker
  • imageu2gnq.png
 7. Avslutt med å klikke på Publiser-knappen.

 

Når en ny kampanje er publisert, vil den legges under Aktive kampanjer i Kampanjehistorikk. Utgåtte kampanjer vil legges under Tidligere kampanjer.

image0kqu7.png

For å komme tilbake til startsiden i KampanjeAdmin, klikk på særforbundnavnet øverst i venstre hjørne

image7c2em.png

For å legge til en ny banner for visning nederst i app'en hos særforbundets brukere, gjør en som følger:

 1. Gå til kampanjeadmin.nif.no og logg inn.
 2. Velg Reklamebanner på startsiden
  • imagepz1sf.png
 3. Skriv inn hvilke url en ønsker bruker skal bli sendt til om de klikker på banneren
  • image395gd.png
 4. Velg bilde en ønsker å bruke som banner
  • imagennbdu.png
  • Bannerne bør ser penest ut med ca størrelseforhold (Bredde=500 x Høyde=80)
 5. Klikk så på Forhåndsvisning-knappen, for å se hvordan banneren vil se ut for bruker
  • imageu2gnq.png
 6. Avslutt med å klikke på Publiser-knappen.
  • image7w1gj.png

Tidligere banner vil da bli fjernet.

For å slette nåværende banner, uten å legge inn en ny, klikker en på den røde Slett-knappen nederst i vinduet, under Aktive reglamebannere

image5qujo.png

 

For å komme tilbake til startsiden i KampanjeAdmin, klikk på særforbundnavnet øverst i venstre hjørne

image7c2em.png

Push-varsel

Merk at brukerne kan velge å slå av push-varsel for kampanjer.

imageymmqq.png

Pop-up

Viser første gang bruker åpner app'en etter utsendt kampanje. Merk at brukerne kan velge å slå av push-varsel for kampanjer.

imagezmti9.png

Teller antall nye kampanje under Beskjeder

image3q1m.pngimagekwnbc.png

Kampanjen under beskjeder

imagez9e3p.png

Banneren vises hos brukeren nederst i app'en under hovedmenyen.

imagewj4nq.png

Brukeren kan selv velge å lukke banneren mens app'en er åpnet, ved å klikke krysset i bannerens høyre hjørne (den vil dukke opp igjen neste gang app'en åpnes hos brukeren):

imagecrl23.png

Dersom det er lagt inn flere samtidige bannere, vil det byttes på hos hver bruker hvilke banner som vises.