MinX mobilapp

Dommer:

 • KP = JA - > Dommer -> OP -> JA - Dommeroppdrag tildelt
 • KP og OP = NEI -> Dommer -> OP = JA - Ingen melding
 • KP og OP = NEI -> Dommer -> OP = JA -> KP -> JA - Dommeroppdrag tildelt
 • Dommer -> Publisering Kamper og Dommer -> JA - Ingen melding
 • Kamper = JA -> Dommer -> Publisering Dommer -> JA - Ingen melding
 • KP og OP = JA -> Beramme dommer - Dommeroppdrag tildelt
 • Dommer -> OP = JA -> OP -> Nei - Ingen melding
 • Dommer KP og OP = JA -> Omberamme kamp - Ingen Melding
 • Dommer KP og OP = JA -> Registrere Resultat - Ingen melding
 • Resultat registrert i TA/MinX
 • Godkjent (LIVE)
 • Dommer KP og OP = JA -> Endre Resultat - Ingen melding
 • Dommeroppdrag i dag er OK
 • Omberamming = JA - Dommer KP og OP = JA -> Kamp flyttet - Ingen melding
 • Omberamming = NEI - Dommer KP og OP = JA -> Kamp flyttet - Ingen meldng
 • KP og OP = JA -> Dommer tilbake i tid - Dommeroppdrag tildelt

Følgende Særforbund har mulighet å tildele adgangskort, som dukker opp og vises i mobilapp'ene for aktuelle personer når de logger inn.

Tildeling av adgangskort gjøres av Særforbundet og/eller Region/Krets i SportsAdmin (SA), og da på følgende måte:

 1. Logg inn i SportsAdmin.
 2. Søk opp personen og åpne profilen til den en skal tildele Adgangskort til.
 3. Velg Funksjoner og klikk Ny funksjon
 4. Søk opp og velg særforbundets Adgangskort - organisasjon
 5. Velg særforbundets adgangskort funksjon
 6. Fyll ut funksjonens felt
 7. Velg evt. til-dato, om adgangskortet skal ha utløpsdato.
 8. Lagre

Vær obs på at adgangskortene må vedlikeholdes pr person.