Klubb i TA

Ut fra hvilke funksjon en har knyttet mot klubben, vil en få ulike tilganger i TA.

Venstre marg vil da kunne ha valgene som vist under - klikk på de ulike for å få mer informasjon om innhold og bruk.

Se også Tilgangsmatrise TA

Se også tilgangsmatrisen for oversikt over hvem som har tilgang til hva!