Hva er Idrettens ID?

Idrettens ID er utviklet i samarbeid med Buypass AS og er en enkel og trygg innlogging til norsk idrett.

Over en million nordmenn bruker Idrettens ID.

Med et betydelig antall medlemmer og tillitsvalgte som skal vedlikeholde og oppdatere opplysninger i idrettssystemene, er det en stor utfordring å ivareta høy datakvalitet samtidig med brukervennlighet og sikkerhet.

Idrettens ID er utviklet i samarbeid med Buypass AS og bidrar til sikker innlogging og riktig tilgangsnivå i idrettssystemene, både i tredjeparts og sentralt utviklede tjenester innen nytte og administrasjon. Eksempelvis Min idrett, SportsAdmin, KlubbAdminIdrettskurs, Idrettsoppgjør og TurneringsAdmin m.fl.

Idrettens ID er tett integrert med Idrettens Betalingsløsning, noe som gjør det enkelt å kunne registrere betalingskort knyttet til brukerprofilen din.

Alle tredjeparter som leverer tjenester til norsk idrett, har tilbud om å benytte seg av Idrettens ID.

Bakgrunnen for Idrettens ID er idrettstyrets vedtak i forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister. Senere kom de utfyllende regler for registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF. Her er det fastsatt en løpende ivaretakelse av medlemmenes unike identitet gjennom kontroll av personopplysninger mot Folkeregisteret.