Opprett faktura - Medlemskontingent

Denne seksjonen viser hvordan idrettslaget kan opprette betalingskrav/fakturaer for de ulike kontingenttypene.

Før idrettslaget kan sende ut betalingskrav til sine medlemmer, må kontingenter og avgifter først opprettes under fakturainnstillinger.

Veileding for å opprette kontingenttyper.

Veiledning for å opprette treningsavgift-typer.

Merk: For å fakturere fra KlubbAdmin, må idrettslaget først ha en brukerstedsavtale med Buypass AS