Opprett avgift - Medlemskontingent

Så snart idrettslaget har opprettet brukerstedsavtale med Buypass, kan fakturering av medlemskontingent og treningsavgift begynne.

Hvilket behov har idrettslaget? Skal alle medlemmer betale det samme, eller er det behov for differensierte kontingenter? 

Kontingenter, aldersmatriser og unntak kan brukes på nytt året etter dersom det ikke er endringer fra året før. Det eneste du må gjøre er å endre perioden på kontingenten og ev. navn dersom årstallet inngår i kontingentnavnet.

Her ser du hvordan kontingentene opprettes:

Først når avgiften er opprettet, kan faktura opprettes og sendes ut til medlemmene

Generell informasjon om kontingenten:

Uavhengig av hvilket behov idrettslaget har, så skal medlemskontingent alltid fakturerers fra Klubbnivå. Krav om treningsavgifter skal sendes fra gren-nivå. Les mer om de ulike nivåer under Brukerveiledning: Medlem

En medlemskontingent kan ha mange navn eller betegnelser. F.eks "aktiv", "passiv", "støtte", "familie", "æresmedlem". Uansett navn/betegnelse, gir medlemskapet de samme plikter og rettigheter – møterett, forslagsrett på årsmøte, samt stemmerett og valgbarhet om man er gammel nok.

Medlemskontingenten følger kalenderåret (1. januar - 31. desember). Også kalt periode. I KlubbAdmin er det ikke teknisk mulig å sende flere krav om medlemskontingent til samme medlem for samme periode.

Først fra 1. november er det mulig å fakturere medlemskontingent for neste år (periode).

Jf. NIFs lov §10-4, pkt 2, er et medlemskap gyldig når medlemskontingent er betalt. Idrettstinget 2019 vedtok en minstesats for medlemskontingent i idrettslag på kr 50.

Norges idrettsforbund tar ingen andel av medlemskontingenten.

Fikk du svar på det du lurte på?