Opprett faktura: Alle medlemmer betaler lik kontingent

Medlemskontingent skal faktureres fra idrettslagets øverste nivå, klubbnivået.

Før denne fakturaen kan opprettes og sendes, må selve avgiften opprettes. 

 1. Velg Fakturering -> "Opprett faktura" fra toppmenyen.
 2. Velg avsender, periode og avgift.
  • Avsender for medlemskontingent er idrettslagets Klubbnivå.
  • Periode for medlemskontingent, påse at riktig periode er valgt. (Merk at dette må samsvare med perioden avgiften er laget for).
  • Avgift, velg avgiften som skal sendes ut.
  • Dersom alle skal ha lik kontingent er det ikke behov for å velge utvalg.
 3. Klikk "Neste".
 4. Kontroller at fakturamottakere stemmer.
  • Dersom antallet er færre enn det sto som "Potensielle mottakere" i forrige steg, betyr det at noen allerede har blitt fakturert en medlemskontingent for denne perioden. Det er kun mulig å fakturere en medlemskontingent pr medlem i en og samme periode.
 5. Klikk "Neste".
 6. Legg til fakturatekst
  • Dette hentes automatisk dersom det allerede er registrert under fakturainnstillinger.
 7. Legg til  en avsender ("fra adresse").
  • Det er krav om at e-posten har en avsender.
  • Avsenderadresse hentes automatisk fra fakturainnstillinger.
 8. Velg dato for betalingsfrist.
  • Hentes automatisk fra fakturainnstillingene. Standard er 14 dager frem i tid.
 9. Velg hvordan fakturaen skal distribueres.
  • E-post til medlemmet sendes automatisk: Anbefales på. Så lenge det ikke er en gratis kontingent, bør medlemmet få et varsel om fakturaen.
  • Send betalingskrav (PDF med KID) som e-postvedlegg til medlemmet: Medlemmet får fakturaen i e-post.
  • Send meg uttrekk av betalingskrav (PDF med KID) for alle: Avsender får tilsendt en e-post med alle fakturaene, disse kan skrives ut og distribueres.
  • Send meg uttrekk av betalingskrav (PDF med KID) for mottakere uten e-post: Avsender får tilsendt en e-post med fakturaen til alle medlemmer som ikke er registrert med e-postadresse. Fakturaene kan skrives ut og distribueres.
  • SMS: Det sendes en SMS-varsling om at faktura er sendt. Merk at det er knyttet kostnader til å bruke denne tjenesten.
 10. Klikk "Send faktura".

Fikk du svar på det du lurte på?