Innhold i dette kapittelet

12.1 Kommersiell forretningsutvikling

Etter at starten på året, som følge av koronapandemien, fortsatt bar preg av begrensninger i måten NIF kunne samhandle med næringslivet på, har aktiviteten og utviklingen av nye samarbeidsprosjekter kommet tilbake til normalt nivå. Det er gledelig å registrere at våre samarbeidspartnere fortsatt ønsker å utvikle nye prosjekter sammen med oss, og at samarbeidsavtalene fornyes.

NIF har i 2022 fornyet samarbeidet med Norsk Tipping for ytterligere fire år. Norsk Tipping er en viktig samarbeidspartner for NIF, og det er gledelig at NIF har fått på plass en ny avtale som gjelder ut 2026. Avtaler med SAS, Hertz, P4 og Dale of Norway AS er også fornyet. Alle er langsiktige samarbeidspartnere med NIF. I tillegg er en rekke mindre avtaler med samarbeidspartnere til Olympiatoppen fornyet. NIF fremforhandlet i 2022 en ny langsiktig avtale med New Wave Norway AS, som gjennom merkevaren Craft skal levere bekledning til våre tropper til de olympiske og paralympiske leker samt flere ungdomsmesterskap. New Wave Norway AS er en ny partner som NIF gleder seg til å samarbeide med i årene fremover. Avtalen varer ut 2028.

NIF fremforhandlet også på tampen av året en avtale med Kongsberg Gruppen, som blir samarbeidspartner med fokus på Summit 2024, et prosjekt etablert av Olympiatoppen. Målgruppen er sommeridretter med sterk toppidrettskultur og medaljeambisjoner, men med begrensede markedsinntekter. Gjennom Summit 2024 utvikler Olympiatoppen sammen med én ekstern partner og ti særforbund et helt nytt konsept for finansiering av norsk toppidrett. Konseptet bygger på et samarbeid mellom idrett og utøvere, utvalgte partnere, stiftelser, organisasjoner, sponsorer, supportere og leverandører. NIF vil i 2023 jobbe for å få flere samarbeidspartnere med på dette prosjektet.

Foruten partnere til Summit 2024 vil NIF ha fokus på å knytte til seg samarbeidspartnere innenfor områder med fokus på bærekraft, mangfold, like muligheter og digitale samarbeidsprosjekter. Våre hovedpartnere er Norsk Tipping, SpareBank 1, New Wave Norway AS, Telenor, Scandic Hotels, Tine, Kongsberg Gruppen, SAS, P4, Otiga Group og Sjømatbedriftene.

12.1.1 Samarbeid med Innovasjon Norge, NHO og LO

Intensjonsavtalen som Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité signerte med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Innovasjon Norge (IN) i april 2021, gjelder fortsatt. Målet er å skape økt konkurransekraft for både idretten og næringslivet ved å samarbeide systematisk om strategisk posisjonering for å fremme næring. Tanken er å benytte store internasjonale arrangementer som eksempelvis OL, Paralympics, VM og EM til å binde idretten og næringslivet sammen, med fokus på å bruke merkevaren Norge som det bærende budskap for å fremme næring.

Partene har jevnlige møter for å diskutere ulike samarbeidsformer og arenaer som kan benyttes. Planen var å gjennomføre et næringslivsseminar i forbindelse med VM i snøsport for parautøvere på Hafjell/Lillehammer i januar 2022, men dette måtte dessverre kanselleres på grunn av restriksjoner knyttet til koronapandemien.

Partene er i dialog med tanke på nye samarbeidsprosjekter for 2023 og 2024.

Samarbeidet har en langsiktig horisont og ambisjon, og partene vil teste forskjellige former for samarbeid i årene fremover.

Fotomontasje: NIF

12.2 Arrangementer

12.2.1 Idrettsgallaen

Idrettsgallaen er et samarbeid mellom NIF, Norsk Tipping og NRK, og gallaens hovedarrangementer består av et idrettsfaglig seminar, nettverkssamlinger før og etter festen og kveldsshowet i hovedarenaen.

Idrettsgallaen skal hylle heltene. Heltene er både toppidrettsutøvere som har prestert på høyt nivå gjennom året, og ildsjeler i norsk idrett.

Partenes ambisjoner er kontinuerlig å videreutvikle arrangementene som den viktigste arenaen for topp og bredde i norsk idrett, det beste prisutdelingsshowet for det norske publikummet og en begivenhet som treffer befolkningen som helhet.

Idrettsgallaen for 2021 ble avholdt 8. januar 2022. Som foregående år ble det på grunn av koronapandemien en annerledes idrettsgalla. Det var opprinnelig planlagt å avholde Idrettsgallaen i Trondheim Spektrum, men dette måtte endres. I stedet ble gallaen avholdt i Oslo Spektrum uten publikum. Det ble utdelt priser i totalt tolv kategorier.

12.2.2 NM-veka

NM-veka er et samarbeid mellom NRK og Norges idrettsforbund med Norsk Tipping som hovedsponsor, og den ble første gang arrangert sommeren 2018. Konseptet NM-veka gir oss en fantastisk mulighet til å vise mangfoldet av grener i norsk idrett. NM-veka er et fellesarrangement hvor det kåres en rekke norgesmestere i mange idrettsgrener. NM-veka går på rundgang i Norge og skal arrangeres både sommer og vinter.

Etter at de planlagte vinterarrangementene både i 2020 og 2021 ble avlyst som følge av koronapandemien, ble endelig den første utgaven av NM-veka vinter avholdt i mars 2022 i Bergen og Voss. Det ble et godt arrangement hvor 11 idretter gjennomførte 23 norgesmesterskap og kåret til sammen 68 NM-vinnere.

NM-veka sommer ble avholdt i perioden 22.–26. juni 2022 med Skien som vertsby. Det ble et kompakt arrangement med utgangspunkt i ulike aktiviteter i bykjernen. Det ble en idretts- og kulturfest med deltakelse fra over 30 idretter, og mer enn 30 ulike kulturarrangementer ble avviklet.

I 2023 skal NM-veka sommer avholdes i Stjørdal og Trondheim.

Konseptet NM-veka gir oss en fantastisk mulighet til å vise mangfoldet av grener i norsk idrett.

12.2.3 Beijing 2022

Arrangementene går inn i historien som noe helt spesielt. Kinas visjon om null koronasmitte fikk mange konsekvenser. OL og Paralympics ble gjennomført uten noen offisielle gjester fra Norge.

Kina åpnet OL og Paralympics kun for internasjonale gjester som hadde akkreditering. Gjesteakkrediteringene vi hadde til disposisjon under OL, ble benyttet av fem presidenter fra de særforbundene som hadde utøvere til stede, samt to generalsekretærer fra henholdsvis Brett- og Skøyteforbundet. Norges idrettsforbund var ellers representert ved president, generalsekretær, sekretariatsleder og kommunikasjonssjef i tillegg til arrangementsteamet og én person fra ambassaden i Beijing. Team Norway – ansatte i NIFs kommunikasjonsavdeling – var også til stede med to akkrediterte journalister for å dekke mesterskapet på teamnor.no og i sosiale medier.

Under Paralympics var visepresident i Skiskytterforbundet og styremedlem i Curlingforbundet til stede. Skiforbundets representant måtte melde avbud på grunn av koronasmitte. NIF var representert ved president, visepresident og assisterende generalsekretær. Kommunikasjonsrådgiver på Olympiatoppen var til stede som akkreditert journalist for Team Norway for å dekke mesterskapet på teamnor.no og i sosiale medier.

De ekstreme smitteverntiltakene satte et betydelig preg på oppholdet, og aktiviteten begrenset seg til å besøke arenaer under konkurranser. Likevel fikk vi innblikk i et velsmurt arrangementsapparat og så hvordan utøverne og Olympiatoppen klarte å holde fokus og prestere under vanskelige forhold. Man kan også se verdien av å opptre i små grupper som gjerne danner gode og viktige relasjoner. Til tross for de spesielle forholdene både i forkant og underveis fikk vi tilbakemeldinger om at opplevelsen var svært bra.

12.2.4 Idrettsråds- og anleggskonferansen

NIF arrangerte anleggs- og idrettsrådskonferanse 15.–16. oktober 2022. Konferansen samlet 217 deltakere, først og fremst fra idrettsråd, idrettskretser, særforbund og idrettsstyre. Konferansen besto av to spennende dager med innlegg, paneldiskusjoner, gruppearbeid, et idrettspolitisk verksted og en spørretime hvor idrettsstyret svarte på spørsmål. Temaer var anleggsutvikling, bærekraft og idrettens mål og prioriteringer fremover samt ny langtidsplan for norsk idrett og anleggsstrategi. Ettermiddagen før konferansen arrangerte Viken idrettskrets en befaring hvor flere idrettsanlegg ble besøkt.

Foto: Henrik Eriksen / SeilLogic / Norges Seilforbund