Sammen om et mer fysisk aktivt samfunn

Viken idrettskrets ønsker at flere finner en egnet aktivitet innenfor idrettsorganisasjonen eller i andre sammenhenger. Idrettslagene er kjernen i idrettsbevegelsen, og idrettsaktiviteten som gjennomføres der, er idrettens samfunnsansvar.

Befolkningsvekst og forskjeller i helse er en utfordring for Viken. Samhandling og flere ressurser vil kunne være en del av løsningen. Idrettens viktigste samfunnsbidrag er kjernevirksomheten, og klare å etablere en forståelse og interesse for livslang fysisk aktivitet. Viken idrettskrets mener at en forutsetning for å nå målet om et mer fysisk aktivt samfunn dels handler om at idretten søker samarbeid, dels at en klarer å etablere fysisk aktiv identitet tidlig i livet. 

Dette skjer gjerne gjennom samhandling mellom idretten og andre organisasjoner eller interessenter. Skolen er en viktig partner. Samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse for å oppnå “Én time fysisk aktivitet hver dag i skolen” er også viktig. For å lykkes med samhandling må idretten styrke idrettslag- og idrettsråd, slik at de kan delta i et samarbeid med offentlige eller andre frivillige organisasjoner. Idrettens samfunnsansvar handler delvis om å skape velfungerende idrettslag som klarer å tilby god aktivitet til sine medlemmer.

Sterke idrettslag og idrettsråd kan bidra til å videreutvikle velfungerende tiltak, som igjen skaper et mer fysisk aktivt samfunn. Eksempler på dette er Aktive lokalsamfunn, Idretts- og aktivitetsråd og Aktiv på dagtid For å klare å inkludere flere funksjonshemmede må idretten få ekstra støtte. For eksempel gjennom økt tilgang på hjelpemidler. Andre samhandlingsområder handler om å utligne sosioøkonomiske forskjeller. Det skal ikke være et spørsmål om økonomi for å kunne få et fysisk aktivt liv. Der kan idretten og samfunnet finne løsninger sammen.