Dette har vi gjort

Her ligger høringssvar, innspill og kronikker fra Viken idrettskrets. 

Høringssvar paraplyorganisasjonen:
Høringsprosess Regional planstrategi 2020-2024.
(Viken fylkeskommune, september)

Høringssvar:
Tilbakemelding høring regional planstrategi 2020-2024.
(Viken fylkeskommune, september)

Høringssvar:
Spillemiddelsøknaden 2021 - Høringssvar fra Viken idrettskrets.
(Idrettsforbundet, september)

Innspill fra paraplyorganisasjonene:  
Viken fylkeskommunes budsjett for 2021.
(Viken fylkeskommune, juni)

Innspill paraplyorganisasjonene:
Regional frivillighet i Viken - Frivillighetsåret-2022. 
(Viken fylkeskommune, november)

Innspill paraplyorganisasjonene:
Brev fra paraplyorganisasjonen om samarbeide mellom frivilligheten og fylkeskommunen.
(Viken fylkeskommune, april)

Innspill:
Idrettens kommentarer til Viken fylkeskommunens budsjett.
(Viken fylkeskommune, november)

Innspill:
Idrettsforbundets innspill til revidert nasjonalbudsjett
(Stortingsbenkene, mai)

 
Innspill: 
Presseskriv fra idrettskretsene om stimuleringsordningen
(Kulturdepartementet, april 2021)

Kronikk: Idretten - en trygg arena for alle

Kronikk: Sammen bærer vi selv de tyngste bører

Kronikk: Ikke snuble på mållinja Raja! 

Kronikk: Idrettskretsene er ikke vaksinerte mot endring - tvert imot 
(Mai 2021)

Styreseminar med flere stortingspolitikere:
Idretten - den aller viktigste ikke-lovpålagte oppgaven for en stortingspolitiker? 
(Juni 2021)

Innspill:
Viken fylkeskommunens økonomiplan 2022 - 2025
(November 2021)

Kronikk:
Fra koronakrise til strømkrise?
Videoklipp om strømspriser 
NRK 20. desember 2. Strømmpris rammer idrettslag 00.14-01.48
(Desember 2021)

Høringssvar:
Høringssvar Temastrategi for frivillighet
(Januar 2022)

Brev til stortingsrepresentantene 
(Januar 2022)

Hvordan har Viken idrettskrets fulgt opp strøm-krisa?
(Januar 2022)