Rapport nærmiljøanlegg.jpg

Nærmiljøanlegg

I Viken har idrettslag, kommunene, velforeninger og borettslag bygget nærmiljøanlegg for over en halv milliard de siste fem årene. Hvert femte nærmiljøanlegg bygges av et idrettslag. Viken idrettskrets nyeste rapport viser en formidabel etablering av anlegg til egenorganiserte.

Hva er et nærmiljøanlegg? 
Nærmiljøanlegg er et anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. 

– Mange tror at anlegg for den organiserte idretten er de eneste anleggene idrettslag er interessert av i å bygge. Men vår undersøkelse viser at idrettslag i Viken i snitt har søkt og bygget nærmiljøanlegg for omtrent 100 millioner de siste fem årene. Det har resultert i 161 nye anlegg for egenorganisert idrett, sier Pål Thomassen leder for anleggsutvalget i Viken idrettskrets. 

Økt interesse for nærmiljøanlegg 
En rapport fra Kulturdepartementet og Idrettsforbundet viser at det har vært en stor relativ vekst i tildeling til anlegg for egenorganisert bruk de siste årene. I 2018 ble 459 millioner fordelt til anlegg der hovedbruken av anlegget er egenorganisert aktivitet. Dette utgjør 31 % av totale midler til rådighet. 

Lervik IF har investert 7,2 millioner på nærmiljøanlegg de siste fem årene. Daglig leder, Thor Martin Martinsen forteller om et høyt aktivitetsnivå i anleggene. Idrettslaget driver med fotball, håndball og barneidrett. Men idrettslaget bygger anlegg også for andre idretter og aktiviteter. Blant annet har de planer om å bygge en BMX-bane, en hinderløype/motorikkbane. De har også bygget et nytt klubbhus i 2012. Det ble knyttet til skolen og flerbrukshallen. Til sist har klubben også bygget et parkour-anlegg. 

– Vi tenker at ettersom vårt anlegg ligger mellom barnehage og skole skal alle få lov til å drive med aktivitet her hos oss. Vi følte vi hadde lyst til å gjøre noe for bygda. Vi er en breddeklubb og vil nok alltid være det. Å ta vare på helsa til barn og unge er derfor en viktig oppgave for oss.  

Lervik IFs mål er å gi et bredt sportslig og sosialt tilbud til alle som ønsker å være aktive i idrettslagets nærmiljø. Det synes.  

23 millioner på fem år til lokalmiljøets glede 
Pål Thomassen forteller om ytterligere et idrettslag som inviterer alle i lokalmiljøet sitt til sine nærmiljøanlegg. 

– Høland Idretts- og ungdomslag er et idrettslag jeg er svært imponert over. De har en investert over 23 millioner på ulike nærmiljøanlegg de siste fem årene. De er virkelige limet i bygda!  

Daglig leder i Høland idretts- og ungdomslag Bjørn Terje Ottesen er selv svært stolt over hva idrettslaget fått til. Han forteller om den imponerende byggeaktiviteten de siste fem årene, som har bidratt til å aktivisere hele bygda. 

– Vi drømte om et idrettsparkanlegg hvor alle i bygda kunne komme og være aktive. Hele familien og på tvers av generasjoner. Vi fikk hjelp av idrettskretsen med å tegne et område for oss. Det har nå blitt en idrettspark hvor generasjoner møtes for å være aktiv.   

Mest brukt er skateanlegget. Men kanskje får det konkurranse nå, ettersom flere anlegg på trappene. 

– I sommer skal vi i gang igjen med å bygge et parkour-anlegg og en huske tilpasset de med rullestol. Så det blir mer bygging i bygda i sommer. Vi mener at gratisprinsippet er viktig. Det skal være mulig å holde seg aktiv til en billig penge hos oss. Selv om idrettslaget alltid trenger økonomisk støtte har vi til nå lykkes å finne penger fra forskjellige fond og legater, avslutter Bjørn Terje Ottesen. 

Viken idrettskrets ønsker at flere bygger nærmiljøanlegg 
– Viken idrettskrets driver nå med å utvikle langtidsplan med tilhørende planer for å vise hvordan vi mener at Viken-samfunnet kan få mer idrettsglede. En av strategiene er å påvirke idrettslag og kommuner til å bygge også nærmiljøanlegg hver gang de bygger et ordinært idrettsanlegg når det finnes muligheter for det. Det vil da i prinsippet bli et gratis ekstra anlegg. En annen strategi er å samarbeide tettere mellom idretten og kommune om skoleutbygginger hvor aktivitetsarealer i form av nærmiljøanlegg vil fokuseres. I slike prosjekter må brukerdeltagelse prioriteres. Vi mener også at nærmiljøanlegget skal representere en annen type aktivitet enn det ordinære anlegget. Da blir det mer idrettsglede til flere, avslutter Pål Thomassen. 

Les hele rapporten om Idrettsanlegget som en aktiv møteplass.