bilde.png

Modellen for livslang bevegelsesglede

Viken idrettskrets har laget en modell for livslang bevegelsesglede. Målet er å skape en helhetlig tilnærming for et attraktivt og variert idretts- og aktivitetstilbud.

Modellen for livslang bevegelsesglede gir en helhetlig tilnærming til idrett og fysisk aktivitet, fra grunnleggende aktivitetsglede til konkurransesport og livslang mosjon og aktivitet. Den tjener som et rammeverk for Vikenidrettens visjon, og legger grunnlaget for ulike initiativer, fra skolesamarbeid og folkehelse til toppidrett og anleggsarbeid. Den er også en beskrivelse av hvordan idretten bidrar til å skape et «Attraktivt og variert idretts- og aktivitetstilbud». Modellen beskriver hvordan den organiserte idretten kan interagere med resten av samfunnet for å skape en «Aktiv identitet».

Aktivitetsfundament (Sort felt)

Dette er grunnlaget for hele modellen og representerer idrettens og aktivitetens rolle i samfunnet. Det er her barn og unge først introduseres for fysisk aktivitet, og det legges vekt på å utvikle en grunnleggende glede og interesse for bevegelse. Her får barn en aktiv start på livet. 

Idrettens konkurransevirksomhet (Rødt felt)

Dette feltet er den organiserte konkurranseidrettens rolle i å tilby en strukturert vei for utøvere. Det handler om å legge til rette for at alle kan finne sin plass i idretten gjennom konkurranser og prestasjoner, fra amatørnivå til toppidrett.

Mosjon og livslang idrett (Blått felt)

Dette feltet representerer idrettens rolle i å tilby aktiviteter for alle aldre, fra mosjon og rekreasjon til mastersnivå i ulike idretter. Det legger vekt på inkludering og tilgjengelighet for alle, uavhengig av alder og ferdighetsnivå.

Utviklingsfelt (Grønt felt)

Dette feltet representerer aktiviteter som kan foregå både innenfor og utenfor den organiserte idretten. Det kan være på idrettens anlegg eller helt uavhengig. Dette feltet minner oss om å være åpne for nye former for aktivitet og organisering, som for eksempel e-sport.

Aktiv identitet (Gult felt)

Dette feltet handler om viktigheten av å etablere en aktiv identitet blant befolkningen. Feltet skaper strukturer som gjør det enkelt for alle å leve et aktivt liv, og å fremme en kultur der fysisk aktivitet er en naturlig del av hverdagen.