AL i Viken

Viken idrettskrets har samarbeid med idrettsråd og idrettslag som ønsker å bygge aktive lokalsamfunn. Dette er nærmiljøer hvor skolen, idrettslaget, FAU og andre frivillige organisasjoner legger til rette for bevegelsesglede, sosiale fellesskap og gjerne på tvers av generasjoner. Idrettslagene det er snakk om tar blant annet i bruk unge ledere som tilretteleggere.