Drammens Ballklubb

Den du er er god nok for oss!

Den du er er god nok for oss!

DBK er en gjeldende aktør for et Aktivt Lokalsamfunn i bydelen Øren i Drammen.

Drammens Ballklubb tilbyr en hel rekke fritidsaktivitetertil barn og unge i nærområdet:

• IFO (Idrettsfritidsordning)
• UFO (Ungdomsfritidsordning)
• Fysak (fysisk aktivitet i skolen)
• Sommercamp
• RS Ung seilas
• Kameratgården (e-sport)
• Idrett for alle (arrangement på Bragernes torg)

IFO

Drammens BK driver Idretts Fritids Ordning (IFO) etter skoletid på Ballklubbhuset. DBK IFO er et tilbud som skal utfordre, glede og engasjere. Tilbudet er åpent for barn i aldersgruppen fra 2.- 5. klasse.

E-sport

E-sport er videospill i en formalisert form for konkurranse. All sportslig aktivitet benytter datamaskiner knyttet i nettverk. E-sport involverer alltid mennesker, men kan også bestå av kun datamaskiner som direkte deltakere i spillet.

Vi har et hårete mål om å starte et e-sportlag. Kanskje til og med et av de første i Norge med utspring i en idrettsklubb. Tenk om den lille ballklubben kunne gjøre det, forteller Odd Arild Amundsen (65) i Drammens Ballklubb.

Bandyskole

Bandyavdelingen inviterer hvert år alle byens jenter og gutter mellom 5-9 år til Skøyte/ bandyskole på Ørenbanen i januar/ februar. Skøyter fremmer helse, glede, mestring, koordinasjon og utendørsopplevelser. Barn liker utfordringer og opplever glede ved å mestre. Skøyter er en idrett som utvikler koordinative ferdigheter – som igjen er nødvendig i det daglige skolearbeidet, i lek og annen idrettsaktivitet.