Aktiv i lokalsamfunnet – Kongsberg

I Kongsberg har samarbeidet på tvers av idrettslinja, SFO, idrettsråd og idrettslag sådd entusiasme rundt livslang bevegelsesglede og barns trygge og gode oppvekst. Idrettslinja har fått oppmerksomhet rudt nettsiden idrettsfag.com som inneholder tusen økter som er gjennomførbare for flere alderstrinn. Idrettsrådet har ambisjoner om å utvikle offentlig og frivillig samarbeid videre fremover.