idrettslek1.jpg

Retningslinjer for fordeling av kommunalt bidrag til idretten i Oslo

Deler av retningslinjene for fordeling av det kommunale bidraget til idretten i Oslo var ute på høring på nyåret. Det blir noen endringer i 2020.

Ordninger bytter navn og noen ordninger er kuttet ut.

Aktivitetsstøtte

Dette er det nye navnet på administrasjons- og driftsbidrag (hodestøtten). Fortsatt vil antall medlemmer i alderen 0-25 år være beregningsgrunnlaget for støtten. Støtten skal gå til:

  • Organisert aktiviteten for barn og unge
  • Å holde kostnader nede i barne- og ungdomsidretten
  • Å skape kvalitet og variasjon i idrettstilbudet for barn og unge

Idrettslag som har medlemmer i alderen 0-25 år, men som ikke har organisert aktivitet for barn og unge kan få sin støtte avkortet.

Støtte til anlegg

Det gis støtte til drift av idrettslagseide anlegg og det gis støtte til leie av anlegg på lik linje som i 2019.

Andre justeringer

Ordning med støtte til paraidrett og stipend til unge lovende utøvere beholdes uforandret. Ordningene med reisestøtte og andre formål kuttes da det enten finnes andre tilskudsordninger som støtter målgruppene (60pluss og støtte til idrettstiltak direkte fra Oslo kommune) eller at ordningen ikke treffer målgruppen for midlene som er barn og unge (reisestøtten).

Les mer om ordningene.