Søke om støtte til 60pluss gruppe

60pluss finansieres av Oslo kommune og det er Oslo Idrettskrets som organiserer aktivitetstilbudet. Målet er å aktivisere eldre over 60 år i Oslo som er fysisk og/eller sosialt inaktiv eller ønsker å øke sitt aktivitetsnivå.

Hvem kan søke:

Idrettslag, pensjonistforeninger, seniorsentre, frivillighetssentraler, borettslag o.l., samt personer som ønsker å være frivillig gruppeleder i Oslo.  

 

Hva kan midlene brukes til:

 • Tiltak til eksisterende grupper
 • Opprettelse av nye 60 pluss grupper
 • Aktivitet, kurs, arrangementer og samlinger for grupper i 60pluss
 • Leie av lokaler, lønn til instruktører, utstyr og sosiale tiltak (Midlene dekker ikke gaver til deltagere, utgifter til alkohol eller offentlig transport)
 • "Alle med" - midler, kan dekke utgifter for den/de i gruppen med svært dårlig betalingsevne.

 

Er du på jakt etter mer informasjon om aktivitetene i 60pluss klikker du her.

 

 • Rapport-, regnskap- og søknadskjema er nå på ett skjema, med frist 31. januar
 • Gruppen må ha to ansvarlige gruppeledere
 • Gruppeleder(e) må delta på minst 2 samlinger i året (av 4) og ta del i 60pluss fellesskapet
 • Det skal være minimum 10 deltagere ved oppstart av en 60pluss gruppe
 • Gruppen skal møtes og være fysisk aktive i trivelige sosiale rammer
 • Gruppen må ha aktivitet til fast tidspunkt, en gang i uken (gjelder ikke i skolens ferier)
 • Ved opprettelse av nye grupper vil gå grupper prioriteres   
 • Egen bankkonto skal opprettes registrert på gruppens navn. Kontoen må være tilknyttet en organisasjon med eget organisasjonsnummer. ( se hvem kan søke)
 • Ved endring av ledelse/aktivitet skal Oslo Idrettskrets (OIK) informeres
 • Ved oppløsning av 60pluss gruppen skal ubenyttede midler tilbakeføres til OIK

Jane Dreyer
Jane Dreyer
Avdelingsleder fysisk aktivitet og helse

Folkehelse, 60pluss, 60pluss ekstra