Søke om støtte til 60pluss gruppe

Hvem kan søke:

Idrettslag, pensjonistforeninger, seniorsentre, frivillighetssentraler, borettslag o.l., samt personer som ønsker å være frivillig gruppeleder i Oslo.  

 

Hva kan midlene brukes til:

 • Tiltak til eksisterende grupper
 • Opprettelse av nye 60 pluss grupper
 • Aktivitet, kurs, arrangementer og samlinger for grupper i 60pluss
 • Leie av lokaler, lønn til instruktører, utstyr og sosiale tiltak (Midlene dekker ikke gaver til deltagere, utgifter til alkohol eller offentlig transport)

 

Er du på jakt etter mer informasjon om aktivitetene i 60pluss klikker du her.

 

 • Rapport-, regnskap- og søknadskjema er nå på ett skjema, med frist februar
 • Gruppen må ha to ansvarlige gruppeledere
 • Gruppeleder(e) må delta på minst 2 samlinger i året (av 4) og ta del i 60pluss fellesskapet
 • Det skal være minimum 10 deltagere ved oppstart av en 60pluss gruppe
 • Gruppen skal møtes og være fysisk aktive i trivelige sosiale rammer
 • Gruppen må ha aktivitet til fast tidspunkt, en gang i uken (gjelder ikke i skolens ferier)  
 • Egen bankkonto skal opprettes registrert på gruppens navn. Kontoen må være tilknyttet en organisasjon med eget organisasjonsnummer. ( se hvem kan søke)
 • Ved endring av ledelse/aktivitet skal Oslo Idrettskrets (OIK) informeres
 • Ved oppløsning av 60pluss gruppen skal ubenyttede midler tilbakeføres til OIK

Nichlas Berg
Nichlas Berg
Avdelingsleder fysisk aktivitet og helse