Gutt som løper i skogen

Kommunale bidrag gjennom OIK

Idrettslag og særkretser og regioner kan søke om tilskudd fra Oslo kommune gjennom Oslo Idrettskrets. Muligheten for å søke åpner 1. april 2022.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 30. april 2022.

Det kan søkes fram til 1. juni, men da med en avkorting av eventuelt bidrag med 50%. Søknadsportalen (som ligger i forlengelsen av Samordnet rapportering) åpner 1. april.

Frist for å levere dokumentasjon er 1. juni 2022.

 

Særkretser og regioner finner informasjon om sin ordning lenger ned på siden.

For idrettslag:

Søknadsprosedyre
Alle idrettslag som ønsker å søke kommunale bidrag må gjøre dette på eget skjema som ligger som en del av "samordnet søknad og rapportering" til Idrettsforbundet (åpner 1. april). Det vil si at samme person som gjør rapporteringen til Idrettsforbundet kan søke om kommunale bidrag for idrettslaget. Dette gjelder ikke søknad om til støtte til leie av anlegg, se under.

Før du søker må du samle all nødvendig informasjon. Du må legge inn all informasjon i skjemaet med en gang. Det er ikke mulig å lagre for å fortsette senere.

Se årets utlysningstekst til idrettslagene.

Retningslinjer
Retningslinjer finner du her. 

Søknadsskjema
Søknadsskjema er kun tilgjengelig gjennom "samordnet søknad og rapportering" (åpner 1. april). For en forhåndsvisning kan man klikke her for en pdf av skjemaets sider.

Mal for årsberetning
Årsberetingen skal inneholde omtale av idrettslagets aktivitet. En enkel mal for årsberetning finner dere her.

Kvitteringsliste
Se status for din klubb. Liste over alle klubber som søker og/eller leverer dokumenter. Klikk her. Listen oppdateres manuelt. Dvs. at det kan gå noen dager før listen oppdateres. 

 

Støtte til leie av anlegg

For å søke om støtte til leie av anlegg må det sendes/leveres skjema med vedlegg til Oslo Idrettskrets. Vi ber om at søkere leser retningslinjene nøye og sørger for at dokumentasjonen som må følge søknadsskjemaet blir leveret sammen med skjemaet.

Retningslinjer er de samme som over. 

Søknadsskjema for støtte til leie av anlegg. 
(Dette skjemaet gjelder kun for denne ordningen!!)

Søknadsfristen 2022 er 30. april!

Skjema sammen med kopi av fakturaer som viser hva som er betalt og kopi av bekreftelser på at fakturaene er betalt, skal sendes/leveres til Oslo Idrettskrets (Brynsveien 13, 0667 Oslo).

Søknader som tilsammen utgjør 20 sider eller mindre kan sendes elektronisk i en samlet pdf-fil til oslo@idrettsforbundet.no. Merk e-posten med "søknad om støtte til leie av anlegg- navn på idrettslaget".

For særkretser og regioner:

Eget utlysningsbrev for særkretser og regioner finner dere her.

Retningslinjene finner dere her.

Søknadsskjema for leie av anlegg finner dere over.

Link til søknadsskjema for driftsbidrag til regionale ledd finner dere her.
Kun for særkretser og regioner!!

 

Informasjonsmøte for kommunale bidrag og samordnet rapportering

Tirsdag 5. april 2022 avholdes det et informasjonsmøte for kommunale bidrag og samordnet rapportering. Møtet gjennomføres på Teams. Les mer og meld deg på her.

 

Spørsmål

Spørsmål rettes til Oslo Idrettskrets, oslo@idrettsforbundet.no

Oslo kommunes idrettsstipend kan du lese mer om her.
Søknadsfristen for stipend er 1. februar hvert år.

Fra og med start juli: Utbetaling av aktivitetsstøtten til idrettslag og administrasjons- og driftstilskudd til særkretser og regioner.

I løpet av oktober/november: Utbetaling av alle de andre ordningene.