Gutt som løper i skogen

Kommunale bidrag gjennom OIK

Idrettslag og særkretser og regioner kan søke om tilskudd fra Oslo kommune gjennom Oslo Idrettskrets. Muligheten for å søke åpner 1. april 2024.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 30. april 2024.

Det kan søkes fram til 1. juni, men da med en avkorting av eventuelt bidrag med 50%. Søknadsportalen (som ligger i forlengelsen av Samordnet rapportering) åpner 1. april.

Frist for å levere dokumentasjon er 1. juni 2024.

Særkretser og regioner finner informasjon om sin ordning lenger ned på siden.

 

For idrettslag:

Søknadsprosedyre
Alle idrettslag som ønsker å søke kommunale bidrag må gjøre dette på eget skjema som ligger som en del av "samordnet søknad og rapportering" til Idrettsforbundet (åpner 1. april). Det vil si at samme person som gjør rapporteringen til Idrettsforbundet kan søke om kommunale bidrag for idrettslaget.

Før du søker må du samle all nødvendig informasjon. Du må legge inn all informasjon i skjemaet med en gang. Det er ikke mulig å lagre for å fortsette senere.

Utlysningstekst 2024 Retningslinjer 2024

Søknadsskjema
Søknadsskjema er kun tilgjengelig gjennom "samordnet søknad og rapportering" (åpner 1. april). For en forhåndsvisning kan man klikke her.

Samordnet rapportering-> søknadsskjema

Mal for årsberetning
Årsberetingen skal inneholde omtale av idrettslagets aktivitet. En enkel mal for årsberetning finner dere her.

Kvitteringsliste
Se status for din klubb. Liste over alle klubber som søker og/eller leverer dokumenter.  Listen oppdateres manuelt. Dvs. at det kan gå noen dager før listen oppdateres. 

Kvitteringsliste

For særkretser og regioner:

Eget utlysningsbrev for særkretser og regioner finner dere her. 

Retningslinjene finner dere her.

Kun for særkretser og regioner!!: SØKNADSSKJEMA

 

Informasjonsmøte for kommunale bidrag og samordnet rapportering

3. april 2024 kl 1900 avholdes det et informasjonsmøte for kommunale bidrag og samordnet rapportering.

Påmelding til informasjonsmøte

 

Spørsmål

Spørsmål rettes til Oslo Idrettskrets, oslo@idrettsforbundet.no

Oslo kommunes idrettsstipend kan du lese mer om her.
Søknadsfristen for stipend er 31. desember hvert år.

Fra og med start juli: Utbetaling av aktivitetsstøtten til idrettslag og administrasjons- og driftstilskudd til særkretser og regioner.

I løpet av oktober/november: Utbetaling av alle de andre ordningene.

Audun Eikeland
Audun Eikeland
Administrasjonssjef

Kommunale bidrag, lokale aktivitetsmidler, tilskuddsforvaltning

Søknadsfrist 30. april