Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunale bidrag gjennom OIK

Orienteringsloper_Foto_OIK.jpg

Idrettslag og særkretser og regioner kan søke om tilskudd fra Oslo kommune gjennom Oslo Idrettskrets. Muligheten for å søke åpner 1. april 2020.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 30. april 2020. Det kan søkes fram til 1. juni, men da med en avkorting av eventuelt bidrag med 50%. Søknadsportalen (som ligger i forlengelsen av Samordnet rapportering) åpner 1. april.

Søknadsfristene endres ikke som en konsekvens av pandeminen.

Frist for å levere dokumentasjon er utsatt til 1. juli 2020.

 

Særkretser og regioner finner informasjon om sin ordning lenger ned på siden.

For idrettslag:

Søknadsprosedyre
Alle idrettslag som ønsker å søke kommunale bidrag må gjøre dette på eget skjema som ligger som en del av "samordnet søknad og rapportering" til Idrettsforbundet. Det vil si at samme person som gjør rapporteringen til Idrettsforbundet kan søke om kommunale bidrag for idrettslaget. Dette gjelder ikke søknad støtte til leie av alnegg (2.) se under.

Før du søker må du samle all nødvendig informasjon. Du må legge inn all informasjon i skjemaet med en gang. Det er ikke mulig å lagre for å fortsette senere.

Utlysningsbrev
Utlysningsbrev finner du her.

Retningslinjer
Retningslinjer finner du her.

Søknadsskjema
Søknadsskjema er kun tilgjengelig gjennom "samordnet søknad og rapportering". For en forhåndsvisning kan man klikke her (kommer) for en pdf av skjemaets sider.

Mal for årsberetning
Årsberetingen skal inneholde omtale av idrettslagets aktivitet. En enkel mal for årsberetning finner dere her.

Kvitteringsliste
Se status for din klubb. Liste over alle klubber som søker og/eller leverer dokumenter. Klikk her.

 

Støtte til leie av anlegg (2.)

For å søke om støtte til leie av anlegg (2) må det sendes/leveres skjema med vedlegg til Oslo Idrettskrets. Vi ber om at søkere leser utlysningsteksten nøye og sørger for at dokumentasjonen som må følge søknadsskjemaet blir leveret sammen med skjemaet.

Les utlysningsbrev er det samme som over.

Retningslinjer er de samme som over.

Søknadsskjema for støtte til leie av anlegg (2.).

Søknadsfristen 2020 er 30. april!

Skjema sammen med kopi av fakturaer som viser hva som er betalt og kopi av bekreftelser på at fakturaene er betalt, skal sendes/leveres til Oslo Idrettskrets (Brynsveien 13, 0667 Oslo).

Søknader som utgjør mindre enn totalt 20 sider kan disse sendes elektronisk i en samlet pdf-fil til oslo@idrettsforbundet.no. Merk e-posten med "søknad om støtte til leie av anlegg- navn på idrettslaget".

For særkretser og regioner:

Eget utlysningsbrev for særkretser og regioner finner dere her.

Retningslinjene finner dere her.

Søknadsskjema for leie av anlegg (2) finner dere over.

Link til søknadsskjema for øvrige ordninger finner dere her.
Kun for særkretser og regioner!!

 

Informasjonsmøte for kommunale bidrag og samordnet rapportering

Onsdag 1. april 2020 avholdes det et informasjonsmøte for kommunale bidrag og samordnet rapportering. Møtet gjennomføres på Teams. Les mer og meld deg på her.

    Oslo kommunes idrettsstipend kan du lese mer om her.
    Søknadsfristen for stipend er 1. februar hvert år.

    Fra og med sent juni: Utbetaling av aktivitetsstøtten til idrettslag og administrasjons- og driftstilskudd til særkretser og regioner.

    Fra og med oktober: Utbetaling av alle de andre ordningene.