Boler flerbrukshall host 2007 Foto K Albertsen.jpg

Høring anleggsfordeling

I forbindelse med den årlige revideringen av retningslinjer for deling av tid i kommunale idrettsanlegg ønsker vi innspill fra klubber og særidretter med tilhørighet til Oslo. Frist for å levere innspill er fredag 10. januar 2020.

Høringen konsentrerer seg om fire ulike tema:

  • Tema 1: Ulike fordelingsmodeller
  • Tema 2: Redusering av kostnader i barne- og ungdomsidretten
  • Tema 3: Bedre utnyttelse av anleggene og klarere prioritering av barn og unge
  • Tema 4: Generelle innspill

Vi ønsker helst innspill innenfor alle fire temaene, men hvis det er ønskelig å konsentrere seg om ett eller to tema er det lov.

Vi anbefaler alle som skal svare på høringen å lese igjennom både høringsbrevet og vedlegget før et svar utarbeides:

Innspill sendes til oslo@idrettsforbundet.no innen fredag 10. januar 2020. Innspillet må merkes med:

  • I emnefeltet: «Høring av retningslinjer for anleggsfordeling»
  • Organisasjon (klubb/ISU/særkrets/særforbund)
  • Navn på innsender og vedkommende sin rolle i organisasjonen