Ungdomsutvalget i Osloidretten, oktober 2023
Ungdomsutvalget i Osloidretten, oktober 2023

Nyhet: Ungdomsutvalget rekrutterer 2024

Ungdomsutvalget til Oslo Idrettskrets søker nye medlemmer! Vi søker engasjert idrettsungdom og unge voksne som vil være med å utgjøre en forskjell.

Hvem er vi?

Ungdomsutvalget er en gruppe som gjør en ekstra innsats for å løfte idrettsungdom i Oslo. Vi ønsker å være et nettverk av unge idrettsledere som samler personer med variert idrettsbakgrunn og geografisk tilhørighet i byen.

Vi søker nå påfyll av nye medlemmer for den neste toårs-perioden, fra september 2024 til august 2026.

Cesilie 2023.jpg

Hva gjør vi?

Ungdommens talerør: Gjennom sosiale medier vil vi synliggjøre det gode ungdomsarbeidet som gjøres i idrettslagene, og verdien av at ungdom blir sett og hørt. I fjor startet et tettere samarbeid med kretsstyret, og vi jobber utifra et mandat.

Events: Ønsker du arrangementserfaring? Ungdomsutvalget arrangerer temakvelder for Osloungdom, med ønske om at unge idrettsengasjerte får treffe andre med samme ambisjoner og interesser. Vi har tidligere hatt både fysiske og digitale arrangementer, i tillegg til videoprosjekter for å løfte frem unge trenere. Aktuelle temaer på agendaen er psykisk helse, paraidrett, tips til ungdomstreneren, fordeler/ulemper som ung leder, oppstart av nye idretter og mye mer.

Lederutvikling: Medlemmene får mulighet til å delta på arrangementer for unge idrettsledere fra hele landet. Eksempler på dette er Olympisk akademi, Mentorprogrammet for unge ledere, Lillehammer Young Leaders Programme og Idrettsgallaen. På våre egne helgeturer lærer vi om teambuilding og styrkebasert ledelse, og vi gleder oss til påfyll av nye hoder i teamet vårt.

Klubbutvikling: Et av våre mål er å bli bedre kjent med idrettslagene i Oslo. På sommeren har flere av oss sommerjobb i idrettskretsen, der vi besøker idrettslag i hele byen og publiserer innhold på Instagram, TikTok og på nettsiden osloidrett.no. Vi reiser også på klubbesøk til idrettslag. Vi har blant annet vært med å startet opp flere lokale ungdomsutvalg i idrettslag. 

Jobbmuligheter: Å delta frivillig i utvalget kan også åpne dører for lønnet arbeid i idretten; i sommerprosjekter, som aktivitetsguide, eller som kursholder/veileder i idrettskretsen.

Jamil og Siham 2023.jpg

Vi samles 1-2 ganger i måneden. Slik ser første del av perioden ut:

  • Onsdag 18. september: Oppstartsmøte
  • Fredag 27. september til søndag 29. september: Nettverkssamling for unge idrettsledere i hele landet. Ungdomsutvalget i Oslo arrangerer. 
  • Onsdag 2. oktober til torsdag 3. oktober (høstferien): Kick off med overnatting for det nye ungdomsutvalget
  • I løpet av november: Utvalgsmøte om aktuelle saker
  • I løpet av desember: Juleavslutning
  • Fredag 3. januar til søndag 5. januar: Idrettsgalla og samling i Trondheim, Idrettsgalla 2025 

I tillegg inviteres ungdomsutvalget til å: 

  • besøke idrettslag med ungdomsutvalg og lede workshops med ungdommer 
  • fortelle om sitt engasjement hos idrettslag eller på samlinger  
  • være med på et styremøte i idrettskretsen 

Nina og Siham 2023.jpg

Vil du være med?

Høres dette ut som noe for deg eller noen du kjenner? Er du ambisiøs og vil lære mer om deg selv som idrettsleder? 

Vi rekrutterer gjennom sommeren og tar kontakt fortløpende.

Fristen er 8. august, men meld gjerne interesse tidligere.

SØK HER

Du får vite om du får plass innen 31. august.

Del gjerne videre med aktuelle personer mellom 15 og 30 år!

Lania Khasraw Najmadin
Lania Khasraw Najmadin
Leder for ungdomsutvalget

Nina Westby Thorstad
Nina Westby Thorstad
Nestleder i ungdomsutvalget

Mercy Orleans-Fiaka
Mercy Orleans-Fiaka
Rådgiver

Sigrid Nestgaard Rød
Sigrid Nestgaard Rød
Seniorrådgiver